Auzi Nazionala, Nazio auzia - Cuestión nacional

Catalunya-ko azken gertakarien balorazioa / Valoración sobre los últimos acontecimientos en Cataluña

Azken asteetako gertakariek, estatu Espainolaren izaera trakets eta erreakzionarioa besterik ez didute gogorarazten. Honek, bere konstituzionalismo ustelaren defentsan, Espainiako batasuna mantendu eta mantentzen jarraituko du dituen edozein baliabideen bitartez. Estatuak erabili dituen baliabide errepresiboen kopuruak nahiko argi erakusten digu.
Lotsagarria dirudien arren, Espainiako Mugimendu Komunistaren gehiengoak sahiestu egin du (edo zuzenean ukatu) ez soilik banaketa eskubidearen aldeko sostengua edo elkartasuna, baizik eta urriaren 1ean egingo den hauteskundea bera ere. Burgesia katalanaren eta honen nazionalismoaren aurkako borroka saiakerarekin, nazional-katoliko kiratsa darion espainiar burgesia txobinistaren alboan irmotasunez kokatu besterik ez dira egin.

Komunistok, guztiaren gainetik, Kataluniak pairatzen duen zapalkuntza nazionalaren aurrean autodeterminazio eskubidea defendatzen dugu. Are gehiago, gure defentsa erakusten dugu, Madriletik zuzenduriko indar errepresiboen aurrean erreferenduma bertan behera gelditzearen arriskua dagoen honetan.
Erreferendumaren defentsa ezinbestekoa da ondorengo arrazoiengatik: Batetik, esan dugun moduan, nolabait Kataluniako zapalkuntza nazionalari konponbidea ematen zaiolako; burgesiaren zapalkuntzaren gotorleku den Estatu espainiarraren krisiaren areagotzea ekarriko duelako. Bestetik, nazio ezberdinetako proletalgoaren internazionalismoa bultzatzeko baliagarria delako, espainiako eta nazio zapalduko txobinismoa borrokatuz. Horrela, abangoardiaren baitako nazionalismoarekin mugarriztatutako eremua, masen hezkuntza internazionalistaren oinarri izan dadin lortuko da.

Hau horrela izanik, posizionamendu zehatz oro proletargoaren interesen menpe ezarri beharra dago -gaur egun komunismoaren birsorkuntzan gauzatzen direnak-. Hori kontutan izanda, ezinbestekotzat jotzen dugu, espainiar legegintza inperialista eta honen indar errepresiboen gainetik, autodeterminazio eskubidea ezartzearen defentsan masa kantalanen parte hartzea, zein komunista espainolen aldetik banaketa eskubidearen aldeko defentsa.

Gora herrien autodeterminazioa!
Gora proletargoaren batasun internazionalista!

 

 

Valoración sobre los últimos acontecimientos en Cataluña

Los acontecimientos de las últimas semanas no vienen sino a recordarnos el carácter torpe, pero sobretodo ultrarreaccionario, del Estado español. Éste, en defensa de su podrido constitucionalismo, ha tratado y seguirá tratando por activa y por pasiva de mantener la sacrosanta unidad de España. La ingente cantidad de medios represivos desplegados por el Estado nos dan una fehaciente muestra de ello. Aunque de hasta vergüenza decirlo en alto, la gran parte del Movimiento Comunista de España ha evadido –cuando no directamente negado–, no ya el apoyo a la separación, sino el apoyo al referéndum mismo del día 1 de Octubre. En su intento de luchar contra la burguesía catalana y su nacionalismo, no han hecho otra cosa que posicionarse firmemente junto a la burguesía ultrachovinista española, que tanto huele a nacional-catolicismo.

Los comunistas, ante todo, defendemos el ejercicio del derecho de autodeterminación como forma de resolver la opresión nacional que sufre Catalunya. Lo defendemos más aún si cabe en estas circunstancias en las que la celebración de dicho referéndum se ve en peligro ante la amenaza de las diferentes fuerzas represivas comandadas desde Madrid. El apoyo a dicho referéndum es crucial por diversas causas: en primer lugar, como ya hemos mencionado, da solución, al menos hasta cierto punto, a la opresión nacional de Catalunya; supone un agravamiento aún mayor de la crisis política del Estado español, baluarte de la dominación de la burguesía. Sirve también para promover el internacionalismo entre el proletariado de las diferentes naciones, combatiendo por un lado el chovinismo español y por otro el chovinismo de nación oprimida, de tal forma que el deslinde de campos con el nacionalismo en el seno de la vanguardia sea la base para la educación internacionalista de las masas.

Es por estas cuestiones que, subordinando todo posicionamiento concreto a los intereses generales del proletariado -que hoy se materializan en la Reconstitución del comunismo- consideramos imprescindible la participación activa por parte de las masas catalanas en defensa de la realización del derecho de autodeterminación, por encima de la legislación imperialista española y sus cuerpos represivos, así como la defensa del derecho a la separación por parte de los comunistas españoles.

¡Viva la autodeterminación de los pueblos!
¡Viva la unión internacionalista del proletariado!

Anuncios
Estándar
Auzi Nazionala

ENAMeko fakzio iraultzaileari:

Azken aldian ENAMen sektore erradikalenak “askapen mugimendua [ENAM bera] berreraikitzeko“ asmo argia azaleratu du; horretarako, herri-mugimenduaren antolakuntzari eta borrokari erabateko lehentasuna emanik. Mugimendu eta borroka horiek garrantzizkoak diren arren, ez da inondik inora askapen mugimendu bat, mugimendu iraultzaile bat, berreratzeko bidea.

Gure klasearen historiak behin eta berriz erakutsi digu, mugimendu iraultzailea ezin dela behargin-mugimendutik espontaneoki eratu; behargin-klaseari bere berehalako interesen aldeko kontzientzia hartzea ahalbidetzen badio ere, ez da proletalgoari gizarte kapitalistatik haratago ikustea ezinezko egiten dion horma apurtzeko gai (“sozialismoa” -hitz huts bezala- aldarrikatu dezakeen arren).

Iraultza ekintza erabat kontzientea da eta, beraz, ideologia da faktorerik garrantzitsuena: ideologia proletario-iraultzailerik gabe ez dago mugimendu iraultzailerik. Pentsaezina da ideologia proletarioa, historiako mundu-ikuskera aurreratuena, besterik gabe beregana daitekeela uste izatea; pentsaezina, baita ere, mundu guztiko mugimendu iraultzaileak pasa den mendean jasotako porrotaren ondoren, horren erantzule nagusi izan den iraganeko ideologiara –ideologia baita faktore garrantzitsuena, oinarria- bueltatuz inongo mugimendu iraultzailerik berreratu ahal izango denik. Honakoa dugu, beraz, gure gaur egungo erronka nagusia: mugimendu iraultzailearen gidari izan behar duen ideologia iraultzailea berreratzea.

Ideologia iraultzaile hori –zinez iraultzailea- masa proletarioekin fusionatzean, behargin-borrokarekin fusionatzean, orduan eta soilik orduan, egongo da mugimendu iraultzailea eratuta. Beraz, alferrikakoa izango da ideologia iraultzailearen berreratzea alde batera utzita mugimendu iraultzailea “eraikitzeko” saiakera oro. Baina honekin ez dugu esan nahi, bien bitartean behargin-mugimendua gaitzetsi eta arbuiatu behar denik, izan ere, hura baita mugimendu iraultzailearen “bigarren erdia” eta, hortaz, behargin-mugimendu indartsu baten existentzia erabat positiboa da, baita proletalgoaren ezinbesteko sen borrokalaria berreskuratzeko balio duelako ere. Hala ere, kontuan hartu behar da beharginak badirela behargin-borroka beraien kabuz aurrera eramateko gai, abangoardia iraultzailearen laguntzaren beharrik gabe, baina ideologia proletarioaren berreratzea, ostera, abangoardia iraultzaile horren esku dagoela erabat.

Beraz, iraultzaileok ezin dezakegu gure eginkizuntzat herri-mugimendu eta –borroka antolatzea izan, honek kapitalismotik haratago ikusteko gai ez den ideologia, behargin-klaseko ideologia burgesa, hain zuzen ere, erreproduzituko baitu etengabe proletalgoarengan. Aitzitik, ideologia burges hori gainditu behar dugu, ideologia proletarioa izanik bere ukapena. Hortaz, beste behin, ideologia burgesa ukatuko duen ideologia proletarioa berreratzea da iraultzaileon eginkizun nagusia, eta ez beste ezein.

Horregatik ENAMeko sektore erradikaleko fakzio proletarioari deia luzatzen diogu, lehenbailehen, egoera materialak inposatzen digun ideologia iraultzailearen berreratzeari hel diezaion; bi ildoetako borrokaren bidez ildo burgesa suntsitu eta proletarioa nagusitu dadin. Eta beste guztia (beste frakzioekin aliantzak, antolakuntza…) iraultzarako funtsezko lehen urrats horren menpe jarri dezan –zer ez dago iraultzaren menpe, ba?-, betebehar hau aurrera eramateko beharrezko neurriak hartuz.

Burgesiaren diktadura suntsitzea ez baita inolako jokorik, non tranpatxoak egiten pausoak salta ditzakegun. Milaka eta milaka urtetako zapalkuntza eta klase-gizartearekin amaitzera goaz! Behingoz har dezagun patxadaz, prisak eta aurre egiten uzten ez digun zaharra alde batera utzita, eman beharreko urrats denak sendo eta ganoraz emanez komunismoraino!

Bukatzeko, jakin badakigu hemen proposatutako ildoa ez dela inondik inora ENAMek iraganean aurrera eramandakoa. Badakigu, baita, ENAMeko militanteen urte askotako borroka gogorrak lotura ideologiko sendo bat eraiki duela horrekiko, zail eta gogorra izanik hori puskatzea, baina iraultzarako bidean ezinbestekoa da zaharra, eta berarekiko nostalgia eta lotura kaltegarriak apurtzea, berriari bidea zabalduz. Klase-gizartea suntsitu nahi badugu, iraultzaileok gai izan behar dugu, kosta dezakeen guztia kostata, gure barnean ideia proletario-iraultzaileak nagusitzea

Estándar
Auzi Nazionala

Sobre el 9N. Sus impresiones, sus enseñanzas y nuestra resolución.

Desde Kimetz, Organización Comunista de Euskal Herria, fiel defensor del derecho de autodeterminación de las naciones oprimidas, queremos apoyar y defender la lucha del pueblo catalán por su derecho democrático a decidir y queremos corroborar la necesidad de que la consulta del 9N sea un escenario de lucha y reivindicación activa por el derecho de autodeterminación.

Sus impresiones

Tras los acontecimientos acaecidos en Catalunya y gracias a la apuesta y actuación del pueblo catalán, el parlamento catalán ha decidido presentar para el 9N una consulta sobre el derecho a decidir.

El Estado español fiel a su carácter reaccionario ha tomado riendas en el asunto y está haciendo todo lo posible para que dicha consulta no se dé, por ello creemos que la consulta del 9N toma una importancia sublime, porque ese día el pueblo catalán debe decidirse por plantar cara al Estado centralista y corroborar su lucha por el derecho a decidir de su pueblo, por eso ese día el “SI” toma una gran importancia, porque el “SI” ayuda inevitablemente a que la lucha por el derecho a decidir no se diluya y siga activa, persistente y resistente.

Sobre esto queremos decir varias cosas ya que tampoco es tan sencillo como parece; en primer lugar, queremos manifestar que es de una importancia vital que la lucha sea acaparada por el movimiento popular y las reivindicaciones populares, arrinconando a la burguesía catalana y a las instituciones burguesas catalanas del primer plano político; en segundo lugar, queremos manifestar que nosotros no pedimos el “SI”, ya que eso es decisión solamente del pueblo catalán y en ello no pensamos entrometernos, pero interpretamos que la victoria del “SI” podría ayudar en gran medida a que la lucha no sea desarticulada; y en tercer lugar, queremos expresar que entendemos el 9N como línea de salida por la lucha del derecho de autodeterminación y no como conclusión y punto final. Lo que es realmente transcendental e importante, una vez llegado a este punto de confrontación con el Estado, es el trabajo que se realiza de aquí en adelante, donde se va dando la creación de un escenario  propicio donde las clases populares deben ir tomando conciencia política de manera rápida, donde van tomando partida en la lucha y se impregnan de la lucha revolucionaria de forma dinámica y acelerada, como si de un torrente revolucionario se tratara. Escenario donde el enfrentamiento de las masas obreras sea de tú a tú y de manera hostil y franca, franca y abierta contra los enemigos de las clases explotadas.

Sus enseñanzas

No queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Catalunya a medias, sin exponer nuestra posición desde el punto de vista del internacionalismo proletario.

El 9N y sobre todo, los días y meses continuos a esta fecha son acontecimientos vitales en la lucha del pueblo catalán por su derecho a decidir; pero no solo del pueblo catalán, sino de todas las naciones oprimidas y de todos los explotados del conjunto del Estado. Esta lucha es preludio de la lucha por las libertades democráticas y populares del conjunto de los explotados contra un Estado reaccionario y antidemocrático.

Es impensable que un Estado de la naturaleza del Estado español, reaccionario, burgués y fascista, pueda ceder y entregue al pueblo catalán el derecho de autodeterminación así por las “buenas”, es inconcebible ya que iría en contra de su propia naturaleza, ya que repentinamente, de la noche a la mañana, dejaría de ser fascista y reaccionario, para convertirse en democrático.

Por eso, solo hay un método para que el Estado se acueste fascista y se despierte democrático (destrucción-creación), y ese método es la Revolución Popular. Ese es el camino que llevará a que tanto Catalunya como el resto de las naciones oprimidas puedan votar libremente sobre su futuro, mediante unas condiciones democráticas sin injerencias, porque el derecho de autodeterminación debe darse de manera democrática; no en continuo ataque, mediante una amenaza constante de un estado represor y reaccionario. Así pues, manifestamos que la lucha por el derecho de autodeterminación no es en ningún caso extrapolable a la lucha por la revolución proletaria, sino que es parte integral de ella. Así pues, hacemos nuestra la cita de Stalin la cuestión nacional es una parte de la cuestión general de la revolución proletaria, una parte de la cuestión de la dictadura del proletariado”.

¿Es que acaso puede resolver el Estado actual el problema de las naciones oprimidas? No, no y mil veces no. La solución al problema de las naciones oprimidas es parte de la solución de la revolución popular, de la destrucción del Estado burgués reaccionario; escenario que es imposible contemplar si no es mediante la unidad de las clases populares y obreras. Es decir, entendemos que la destrucción del Estado reaccionario y todo lo que ello conlleva; destruir el viejo orden, caduco y retrógrado, y crear un poder popular donde los derechos democráticos sean una realidad; solo se puede dar desde la más sincera unidad del proletariado. ¿Acaso se puede llegar a arrebatar el derecho de autodeterminación al Estado reaccionario si no es mediante la unión de todos los explotados y mediante la lucha activa por las libertades democráticas y populares del proletariado?

Nuestra resolución

Hace ya más de un año que Kimetz ha dejado de hacer una defensa férrea y abstracta de la independencia “a secas” y que ha abrazado de una vez para siempre el internacionalismo proletario. Por ello, queremos finalizar aclarando, nuestra postura frente a la independencia, en este caso de Catalunya, y en el futuro de nuestra nación Euskal Herria. En primer lugar, decir que aunque abogamos y creemos que el “SI” es la opción más acertada para el 9N, a pesar de que hemos dejado claro que el 9N no simboliza en sí el derecho de autodeterminación por su carencia de libertad y democracia, no quiere decir que en el caso de que se dé el derecho de autodeterminación de la mano de un Estado de carácter popular y obrero, aboguemos siempre por el “SI” a la independencia, ni mucho menos, Kimetz siempre optará por la unidad del proletariado hasta lograr la victoria de la revolución socialista, aunque ello implique, e implicará, no cabe duda; luchar contra el nacionalismo con fines egoístas y contrarrevolucionarios que se vaya erigiendo en nuestro pueblo.

Estándar
Auzi Nazionala

EUSKARA, KLASE AUZIA

Abenduaren 3an, gaurko egunez, Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzen da, eta euskarak klase borrokaren garapenarekin duen lotura aztertzeko parada aparta delakoan, horri eutsi diogu. Euskal Herriak nazio zapalkuntza jasaten duen heinean, hizkuntza arloan ere zapalkuntza gertatzen da, eta zapalkuntza horren erantzule klase menperatzailea da, burgesia, alegia. Beraz, hizkuntza harreman ekonomikoen menpe kokatzen da, gainegituran.

Euskarak egoera diglosikoa pairatzen du, eta, hala ere, hizkuntza politikak eredu elebidun orekatuaren formak hartzen ditu, hezkuntza ereduen parekotasun artifiziala izanik adibiderik garbienetakoa. Honi lotuta, A eredua, gaztelaniaren ezagutza baino ez duena bermatzen, D ereduaren pare jartzen da, egoera diglosikoa ahaztuz. Honek oligarkia finantzarioaren nahia frogatzen du, egoera diglosikoaren indartzea merkatua kontsolidatu eta euskal nazioaren ezaugarri goren dena (euskara) ezabatzeko. Era berean, burgesia inperialista euskara bigarren mailako hizkuntza bezala sailkatzen saiatzen da; kasurako, unibertsitateetan euskaraz eskaintza oso murritza ezarriz (ingelera bera ere baino txikiagoa), maila penagarrian eta karreretako eskakizunetik at jarriz (ingelera gero eta karrera gehiagotan sartzen den bitartean, Giza eta Gizarte Zientzietakoetan batez ere). Azken honek euskararen balio gabezia ezarri eta goi-mailako hezigune burgesetatik kanpo kokatzeko balio du; ondorioz, erlazio sozialetan marginaltasunera eraman daitekela.

Burgesia inperialistaren nahi etnozidez aparte, burgesia nazionalak sustatutako hizkuntza politika burgesak ez dio mesede egiten euskararen normalizazioari. Hizkuntzaren ikasketa era elitistan bideratzen da, hiztunen eta hizkuntzaren normalizazioaren interesetatik aldenduta. Kasurik larrienetan, eremu erdaldunak euskalduntzeari ere uko egitea planteatu da, burgesia nazionalaren gaitasun ezaren seinale normalizazioaren garapenean.

Ildo beretik, auzi benetan nabarmengarria da ezagutza-erabilera harreman dialektikoari dagokiona. Honek zentzu kuantitatiboa (ezagutza) eta kualitatiboa (erabilera) hartzen ditu bere gain, hizkuntza polikaren klase izaera islatuta uzten duena. Oro har, burgesia nazionalak aurrera eramandako hizkuntza politikak ezagutza izan du ardatz, gune erdaldunetan euskaldun kopurua nabarmen haziz. Ostera, hizkuntzaren ikaskuntza izaera elitistan gauzatua izan da, euskararen funtzioak gune akademikotik at eramatea galarazi duena. Horren adibide garbia dugu gune erdaldunetan gazte eta herri hizkera molde berriak sustatu ez izana, diglosia betikotuz.  Oligarkia finantzarioak euskara diglosiaren kartzelan sartu badu, esan daiteke burgesia nazionalak Ilargira jo duela ziegaren giltzen bila, barroteak eraitsi beharrean.

Era berean, ezagutza-erabilera dialektika auzi benetan garrantzitsua da proletarioen esperientzia iraultzailearen errepasoa egiterako orduan. Izan ere, autokontzientziaren papera ageri zaigu halabeharrezko ekarpen legez: proletariotzaren diktadura ekoizpen indarren garatzera mugatu ezin eta masen parte hartze kontzientea sustatu behar duen heinean, hizkuntza politika ezin da ezagutza hedatzera mugatu, baizik eta erabilera du bere erronkarik handiena diglosia apurtze aldera. Hortaz, behar-beharrezkoa da normalizazio prozesuaren autokontzientzia eta beronen herri izaera.

Burgesia nazionalak Espainiar Estatuaren kudeaketan duen parte hartzeak, interes ekonomiko nabarmenekin batera, galarazi egiten dio euskararen normalizazio plan baliagarria bultzatzea. Horrelako proiektu mamitsua aurrera ateratzeko, soilik hizkuntzen garapenaren, berdintasunaren eta zilegitasunaren zaindari izan daitekeen klase bakarrak, proletariotzak, gidaturiko gobernu-mota ezinbestekoa dugu: proletalgoaren diktadura iraultzailea, alegia. Esan daiteke, ondorioz, eta bide batez nazionalista zaharren batek ezarritako moldea hautsiz, akaso, euskara iraultzarekin ez dela salbatuko; baina iraultzarik gabe ziur ezetz.

HIZKUNTZA POLITIKA BURGESARI SUA!

GORA EUSKAL HERRI EUSKALDUNA!

Estándar
Auzi Nazionala

Polemizando sobre la cuestión nacional

El problema nacional ha pasado a ocupar en el presente, nuevamente y sin que perdiera en ningún momento la magnitud que le corresponde, un lugar destacado tanto en el escenario internacional como (que toma una importancia sublime en lo respecta a nuestro interés y actuación) en el marco del Estado español con el firme empuje que ha tomado, en el reciente período, el movimiento en favor del derecho a la autodeterminación de la nación de Catalunya.

Ni que decir tiene que a estas alturas, o al menos así debería ser, la reivindicación de la cuestión nacional y de su “cura” tiene diferentes e incluso antagónicas exigencias resolutivas en la conciencia de clase de la burguesía (y de sus respectivas fracciones) y en la conciencia de clase del proletariado. En una palabra: la burguesía y el proletariado resuelven la cuestión nacional de forma dispar con el proceder de que cada uno de ellos juega sus bazas intentando encajar la cuestión nacional en beneficio de la situación más favorable para cada una de ellas dentro del marco de la lucha de clases, la una para perpetuar el capitalismo y la otra para avanzar en la senda de la revolución socialista. Pero en este caso, no vamos a detenernos a estudiar esta cuestión, ya que creemos que está lo suficientemente expuesto en otros trabajos y que quedan completamente claras y definidas las teorías de las diversas clases de la sociedad respecto a la cuestión nacional.

Por ello, en esta ocasión vamos a centrarnos a tratar la cuestión nacional en relación a las diferentes tendencias y teorías que inundan a las formaciones y organizaciones “comunistas” y/o “revolucionarias” de Euskal Herria, autoproclamadas algunas como “marxistas-leninistas”. Así pues, vamos a rastrear e intervenir en las disputas de “partido”, con la intención de contribuir y de alcanzar la total victoria teórica-práctica de la concepción revolucionaria del marxismo-leninismo frente a la tendencia y actuación teórica-práctica pequeñoburguesas.

A la hora de realizar este escueto análisis, no hemos sido ajenos, sino que lo hemos tenido muy presente, a las peculiaridades del desarrollo histórico reciente de Euskal Herria y del Estado español, marcado por el golpe de estado del 36, y que acabó malogrando la revolución democrático-burguesa e implantando un poder oligárquico-terrateniente sustentado en el carácter y la dominación fascista. Ni a nuestra propia historia reciente, a la lucha de nuestro pueblo en el camino de la emancipación nacional, tanto mediante la firmeza de los postulados comunistas por medio del liderazgo del partido del proletariado EPK-PCE en el transcurso de la Segunda República siendo parte del Frente Popular, durante la posterior guerra civil y en la primera etapa de la dictadura fascista; y más tarde con el nacimiento del MLNV, con las diferentes ideologías que en ella confluyeron y se desarrollaron hasta adoptar la teoría-práctica del nacionalismo revolucionario. Los Txabi, Argala, Pertur, Jokin Gorostidi, Santi Brouard, Idigoras y tantos otros son historia reciente de nuestro pueblo y de nuestra clase, y, por ello, los tenemos muy presentes. Ni tampoco hemos sido ajenos a la experiencia de los países del resto del mundo, sobre todo de Europa, a sus peculiaridades y a su aportación teórica-práctica en el marxismo; siendo, sobre todo y por encima de todas las experiencias, fiel ejemplo de dicha práctica comunista la victoriosa Revolución Bolchevique.

La revolución socialista… vasca

La “revolución socialista vasca” se ha convertido, ya desde hace años, en un principio inquebrantable para una gran parte del Movimiento Comunista de Euskal Herria y de las numerosas organizaciones revolucionarias vascas. Este lema es santo y seña de la archiconocida consigna de “independencia y socialismo”, eslogan estratégico que incluso nuestra organización reclamaba como suya hasta hace bien poco.

A este respecto vamos a ser francos: estas ideas son el fiel efecto del nacimiento del nacionalismo radical vasco, dadas las condiciones objetivas del pueblo vasco durante el franquismo, que más tarde empapado dialécticamente de ideología de izquierdas se ha fundido en la denominada teoría del nacionalismo revolucionario. Es decir, al preexistente nacionalismo se le sumó el marxismo para integrar dos en uno y crear el nacionalismo revolucionario. Es el efecto de una causa que ha ido gestándose a lo largo de los años, que ha ido madurando dialécticamente hasta desencadenar en la ideología nacionalista pequeñoburguesa vasca, ideología focalizada fielmente por el nacionalismo vasco.

La “revolución socialista vasca” significa precisamente el más exquisitamente revolucionarismo nacionalista, significa el nacionalismo más nocivo, significa la implantación de la revolución socialista de manera divisoria, de manera que acaba engañando, confundiendo y educando al movimiento obrero comunista de Euskal Herria en la enseñanza de la completa división en nacionalidades, en la total aversión a la lucha fraternal y de fusión del proletariado del conjunto del Estado por la victoria de la revolución proletaria. La “revolución socialista vasca” es el origen del aislamiento nacional al que ha impulsado la teoría del nacionalismo revolucionario, teoría que acaba por rechazar la unión del proletariado para dar paso a la unión del sentimiento nacional, de la cultura nacional, de la completa desunión de los movimientos democráticos y proletarios. De esta forma, el nacionalismo acaba por tomar la delantera a la defensa de los intereses de la clase obrera frente al capital. No vale disfrazar ese ropaje “nacionalista” con palabrería “revolucionaria” dando como resultado la ideología del “nacionalismo revolucionario”. La realidad es tozuda (y por encima de todo es revolucionaria) y acaba dando la razón a quienes quieren verla. La “revolución socialista vasca” es consecuencia de la victoria de las posiciones nacionalista-pequeñoburguesas frente a los postulados internacionalista-marxistas. Tan sólo aquellas personas que temen la verdad histórica y rechazan el materialismo histórico pueden negar la desunión y la diferencia tan estrecha que hay entre el nacionalismo pequeñoburgués vasco y el internacionalismo proletario.

No obstante, la victoria pequeñoburguesa en materia nacional solo puede deberse a la debilidad contemporánea del marxismo; el anclaje dogmático del movimiento comunista en sus limitaciones concepcionales, negándose a superarlas, hace que la pequeña burguesía nacionalista plantee soluciones más justas a la problemática nacional que el que plantea gran parte del entramado revisionista del MCEe.

Frente a toda esta fraseología nacionalista como causa del aislamiento nacional, los y las leninistas vascas apelamos de forma firme y consciente por la unidad del proletariado y por la consiguiente victoria de la revolución socialista, porque solamente esa fusión y esa unidad nos llevará a la completa liberación nacional y social de nuestra patria, porque únicamente de esta forma se pueden defender, con hechos y no con palabras, los intereses de la clase obrera y de las clases populares vascas.

Como hemos mencionado antes, nuestra organización también proclamó, hasta hace bien poco, consignas como “Iraultza, Sozialismoa, Independentzia” (“Revolución, Socialismo, Independencia”), que escenificaban las ideas nacionalistas, pequeñoburguesas de izquierda y proclamaban la organización de la ya mencionada “revolución socialista vasca”. Que la desorientación ideológica de la organización en esos momentos era importante es un hecho, desorientación ideológica propia de la ausencia de balance ideológico, que nos llevaba por un camino equivocado, un camino lleno de contradicciones donde pensábamos conscientemente “luchamos por una Euskal Herria socialista” sin darnos cuenta de que “la liberación real no es posible si no es en el mundo real y con medios reales”, donde nuestro mundo real nos muestra un Estado español burgués, reaccionario y de carácter fascista que representa toda la dominación del poder de la oligarquía financiera y de las diferentes burguesías nacionales (acompañadas de la aristocracia obrera en el reparto de la tarta), con el que hay que acabar principal y necesariamente, mientras se adoptan los medios reales y adecuados representados estos en la unidad orgánica internacional del proletariado. He aquí la verdadera concepción materialista de la historia que responde a las crecientes exigencias de la realidad, a la existencia social, a la vida social y desecha la total voluntad de los individuos, sus ilusiones y deseos; en una palabra: desecha por completo el idealismo de los ideólogos burgueses. En resumidísimas cuentas, mientras Euskal Herria pertenezca a los Estados español y francés, debemos partir de la visión materialista de la existencia social y no crear realidades idealistas que nos lleven a posiciones inmateriales e ilusorias, que acaban acarreando tendencias, actitudes y acciones reaccionarias y contrarrevolucionarias, a pesar de utilizar en su terminología pseudomarxista.

Por tanto, esta clase de organizaciones y de tendencias nacionalistas pequeñoburguesas hacen el siguiente ejercicio idealista: la “revolución socialista vasca” se traslada y se abre a todos los rincones del Estado, la “revolución socialista gallega” la catalana, la andaluza, la extremeña, la castellana, la asturiana y así hasta que todas las naciones y regiones del Estado español abracen el aislamiento nacional derivado de las ideas nacionalistas y pequeñoburguesas. No obstante, esta estrategia es imposible que acabe por triunfar, ya que la burguesía no puede jamás ser derrotada si no es mediante la concepción correcta del marxismo que exige nuestro tiempo. Las consecuencias de lo que los nacionalistas “rojos” pretenden serían pésimas para la liberación del proletariado, para los intereses del desarrollo de la humanidad hacia un nuevo régimen de vida, libre de todo privilegio y de toda explotación. La desunión del proletariado es éxito del capital, la unión del proletario su derrumbe forzoso.

Los y las leninistas vascas no negamos en absoluto la “revolución socialista vasca”. ¡Menudo disparate seria ese! Los y las leninistas vascos y vascas abrazamos totalmente la “revolución socialista vasca”, la organizamos, la impulsamos por encima de todo, la educamos, la propulsamos por encima de todos y todas las nacionalistas pseudomarxistas. Es al proletariado a la clase que más le incumbe la victoria de la “revolución socialista vasca”, la conquista de la democracia más consecuente, y es por ello por lo que impulsamos la unión, es por ello por lo que unimos la revolución socialista vasca a todas las revoluciones nacionales y regionales del Estado español, es por ello por lo que una suma dialéctica de todas las revoluciones lleva inevitablemente a una única revolución socialista, a una única pero de la mano de la fuerza de las diferentes clases populares de todos los rincones del Estado, incluida la vasca, ¡y sobre todo la vasca! Por una revolución, por la revolución socialista.

Porque la revolución no se puede entender de otro modo, la revolución proletaria es el resultado de la destrucción del Estado burgués y la creación del Estado-comuna, cimentado este en la dictadura revolucionaria de clase proletaria (revolución que se acaba perpetuando hasta la consumación de la lucha de clases en el comunismo).

“La revolución socialista vasca es parte esencial y un proceso en continuo desarrollo de la revolución socialista estatal. La primera no puede culminarse sin la segunda. La segunda necesita de la primera toda su fuerza para alcanzarse”.

Independencia política, táctica o estrategia

Aquellos movimientos vascos que apuestan y se encierran en la proclama incondicional de la independencia política de Euskal Herria acaban, no pudiendo ser de otra forma, enclaustrándose en una política de “aislamiento nacional”.

El aislamiento nacional de una nación oprimida dentro de un Estado opresor (entendido esto como percepción de la realidad, como la concepción materialista de la existencia social), como es el caso de Euskal Herria, hace referencia a la incomunicación nacional negativa, negativa en el sentido en que se encierra en sí misma estableciéndose una total desconexión entre el proletariado del resto del Estado, acabando por seccionarse por completo el sujeto revolucionario en las diferentes fronteras nacionales. El aislamiento nacional lleva a la desconexión total del proletariado y de la revolución socialista, a su total interrupción.

El efecto de esta postura nacional, no puede ser otra que la apuesta incondicional por la independencia política, es su efecto más objetivo y material, efecto que dialécticamente toma inevitablemente carácter de causa para alcanzar otro efecto, la creación o impulso de un Frente Nacional (acumulación de fuerzas soberanistas) con las diferentes clases sociales independentistas y vasquitas, tomando parte tanto la pequeña burguesía radical, la media y pequeña burguesía moderada y la gran burguesía, dando como resultado una estrategia de Frente Nacional. Causa y efecto que se van entrelazando, el efecto que se deriva de una causa se convierte en causa para derivar a otro efecto.

En esta coyuntura, la pequeña y mediana burguesía son las más tendentes a buscar una solución independentista a su situación político-económica, aferrándose la gran burguesía al poder limitado del que “disfruta” tomando parte dentro del Estado español y que le permite titubear continuamente con formar parte en la corriente independentista, saliendo y entrando cuando le apetece y mareando la perdiz constantemente; y por último, está la clase trabajadora (en su conjunto), que se encuentra a la zaga de toda esta espeluznante situación, impregnada desde fuera de ese independentismo forzado por las organizaciones “obreras”, “revolucionarias” y “comunistas” que no hacen más que disfrazar el nacionalismo con una palabrería “marxista” con la intención de llevar al proletariado a la zaga de las diferentes fracciones de la burguesía.

El carácter del proletariado es siempre internacionalista y de clase y nunca una apuesta incondicional por la independencia política de su nación oprimida. Los intereses y metas de todos y todas las trabajadoras se unen en la destrucción del carácter internacional del capital. Es por ello, por lo que su sepulturero, el proletariado, también debe tomar ese carácter internacionalista. Sin negar en absoluto (es más, este carácter internacionalista no hace más que fortalecerlo) la organización de la revolución socialista en cada Estado y/o nación, debido al gran estímulo que aporta/aportaría una revolución socialista victoriosa a la organización y triunfo de la revolución proletaria mundial.

Para hacerse una idea del cacao mental que suponen estos planteamientos, hemos llegado a escuchar incluso la proposición de copiar el modelo revolucionario chino, desarrollándose una guerra de liberación nacional aliándose con la pequeña burguesía, el campesinado y la burguesía nacional con la posterior etapa de Nueva Democracia en esa victoriosa Euskal Herria independiente. No es que tengamos nada en contra de la teorización de la Nueva Democracia como democracia burguesa de nuevo tipo, pero resulta tremendamente aberrante plantear esto en plena metrópoli imperialista (y más teniendo en cuenta que la burguesía nacional vasca es uno de los pilares del Estado español). Y claro que nuestra organización apuesta por las luchas independentistas, como modelo a seguir, allí donde se ejerce la dominación de tipo colonial y una burguesía nacional interesada en liberarse el yugo imperialista; pero este no es, ni mucho menos, el caso de Euskal Herria.

En definitiva, las alianzas con las diferentes clases sociales se deben dar en la táctica y nunca jamás en la estrategia; de ser así, la renuncia de los principios y objetivos revolucionarios del proletariado sería total e implicaría postergarlos por una subordinación a los intereses de las diferentes fracciones de la burguesía.

Pero es que, además, la lucha por la independencia política implica la división del proletariado vasco en “independentistas incondicionales” y “no independentistas incondicionales”, lo que conlleva a un error garrafal y a un obstáculo enorme en pro de la unidad del proletariado vasco contra su enemigo de clase, ya que como hemos manifestado, el estado material y natural del proletariado no implica la “independencia” y “no independencia” incondicional de su nación oprimida.

Volvemos una vez más a ratificar la concepción materialista de la historia para descubrir las posiciones metodológicas de partida de los enemigos de la teoría y la práctica del marxismo leninismo. Hoy en día, y desde hace décadas, el desarrollo del capitalismo, su tendencia universal, origina la ruptura de las barreras nacionales y multiplica los vínculos de todas las clases entre las naciones; hoy en día, en Euskal Herria se entrelazan nacionalidades de todos los rincones del Estado español y del mundo, de los 5 continentes y de innumerables países del planeta, lo que es una tendencia que se manifiesta con mayor fuerza y constituye uno de los poderosos motores de la transformación del capitalismo en comunismo.

Es por ello por lo que la estrategia por la consecución incondicional de la independencia se convierte inevitablemente en un prejuicio pequeñoburgués y de índole nacionalista en el actual desarrollo económico y social del capitalismo. La inclinación irrefutable de la defensa categórica de la “cultura nacional” es en la amplia mayoría de los casos incompatible con la reclamación y fortificación de la cultura internacionalista del proletariado, cultura internacionalista de todos los explotados y todas las explotadas, de todos los desposeídos y todas las desposeídas. En resumidas cuentas: la defensa a ultranza de la cultura internacionalista del sepulturero y sepulturera consecuente del capitalismo internacional y de las barreras nacionales, los y las liberadoras de la humanidad del yugo del capital.

Los y las leninistas de Euskal Herria lucharemos siempre por el pleno derecho de la nación vasca, contra toda opresión y desigualdad nacional; pero al mismo tiempo abrazaremos los vínculos, la fusión y alianza entre el proletariado vasco y el del resto del Estado, porque es este abiertamente el camino que lleva hacia el poder obrero. Si el proletariado vasco y el del resto del Estado actúan unidos, la libertad de Euskal Herria es posible; sin que se dé esa unión no es posible hablar siquiera de esa libertad.

La postura por la “independencia” no tiene siempre una connotación y actuación revolucionaria, que en algunos casos lo sea no implica que no pueda responder a un acto reaccionario en otros y viceversa, al igual que la “no independencia” no responde a un acto reaccionario en todos los casos, en absoluto, ya que hay casos en los que puede responder a un acto revolucionario. La postura “abstracta” que se tome por la independencia, a favor o en contra, son representaciones que no tienen validez como tales, es la aplicación de una opción u otra en cada caso particular y concreto la que deriva a un acto revolucionario u reaccionario.

“Quien quiera servir al proletariado deberá unir a los obreros de todas las naciones, luchando invariablemente contra el nacionalismo burgués, tanto contra el “propio” como contra el ajeno. Quien defiende la consigna de la cultura nacional no tiene cabida entre los marxistas, su lugar está entre los filisteos nacionalistas”.

De la teoría a la práctica, ¿independencia cuándo?

La coalición independentista EH Bildu, hoy erigida como representante política de la mediana y pequeña burguesía, pretende la independencia para desarrollarse en el plano económico dentro de un ámbito nacional más pequeño y concreto. En una sola palabra: para engordar económicamente, para hacerse más fuerte, ya que una Euskal Herria independiente daría mecanismos a la pequeña burguesía vasca para crecer y engordar dentro, claro y por descontado, de la Europa imperialista. Lo de la realidad cultural y lingüística también tiene su importancia, sobre todo para ayudar a engatusar a las clases populares, pero en realidad, lo material para la burguesía reside en la obtención máxima de plusvalía, mediante la explotación por todos los medios del trabajo asalariado. Es decir, aquellos “comunistas” que pretenden ir de la mano con la mediana y pequeña burguesía vasca (EH Bildu) en la estrategia (hasta el final y a la zaga de ella) de la independencia, pretendiendo después organizar la “revolución socialista vasca”, no hacen más que hacer el trabajo sucio a las fracciones de la burguesía vasca, mandando al desfiladero al proletariado vasco, engañándolo y mintiéndole.

En una supuesta Euskal Herria independiente, la “nueva” burguesía vasca, buscará ayuda y alianzas con las diferentes burguesías europeas, ya sea española, francesa o alemana. Su propósito a corto y largo plazo es la prolongación del sistema capitalista (aunque sea de rostro humano) y la extinción de cualquier levantamiento proletario, el aplastamiento entero de la “revolución socialista vasca”. Por no hablar de que plantean la independencia dejando de lado buena parte del territorio nacional, Nafarroa (además de Iparralde), para que veamos lo que a los nacionalistas les importa verdaderamente “su” patria. Así nos venden la moto de que Nafarroa se incorporaría después a ese Estado burgués vasco, y todo porque los puntos económicos clave se encuentran en Bizkaia y Gipuzkoa.

Las y los leninistas vascos, en cambio, abogamos por la unidad proletaria en pro de la liberación social y nacional (hay que tener presente de que la liberación social materializa las condiciones para suprimir tanto la opresión nacional como otras luchas parciales supeditadas a las de capital-trabajo) de las naciones oprimidas del Estado español. Para ello, tenemos varias justificaciones: justificaciones históricas y materiales. Pero ¿nos cierra completamente los ojos la estrategia de la unidad orgánica del proletariado y de la revolución socialista a la hora de postularnos del lado de la independencia política de Euskal Herria en determinadas ocasiones?

¡Rotundamente no! Los y las leninistas vascas tenemos claro el deber de impulsar y de apoyar las movilizaciones populares y democráticas por el derecho a la libertad política de autodeterminación del pueblo vasco, contra la antidemocrática Constitución y el Poder oligárquico español; pero teniendo constantemente dos cuestiones completamente presentes. Por un lado, que el proletariado no debe ir nunca jamás a la zaga de las intenciones e ilusiones de las diferentes fracciones de la burguesía vasca, que el proletariado debe apoyar toda movilización popular por el derecho a decidir convirtiéndose en la punta de lanza de la movilización, guiándolo, dirigiéndolo y encauzándolo por los objetivos históricos del proletariado, y defendiendo este derecho con las armas en la mano, si así fuera necesario, cuando la burguesía se niegue a reconocerlo (como en el caso de Catalunya). Y por otro lado, que hoy por hoy, partiendo de la existencia social existente, no puede haber libertad política de decisión para la nación vasca, ni para ninguna nación del Estado español, mientras el carácter reaccionario y fascista del Estado continúe vivo, continúe activo. Es por ello por lo que la exigencia del cumplimiento del derecho de autodeterminación de las naciones pasa especialmente por la destrucción del Estado burgués, reaccionario y fascista, y por la instauración de la República proletaria, por el completo triunfo de la democracia obrera.

Asimismo, el proletariado es el único garante incondicional del derecho a la autodeterminación: la libre decisión de la nación beneficia únicamente a nuestra clase, que tiene como objetivo la asimilación mutua de las naciones en pie de igualdad. De forma que siempre que el poder burgués sea ejercido y se oprima a una nación, los y las comunistas debemos llamar a la independencia nacional ante un referéndum de autodeterminación, a fin de acabar con la opresión nacional y abrir contradicciones en el campo imperialista (en este caso, la UE). De igual manera, el proletariado puede sacar partido de la contradicción nacional, siendo quien abandere la defensa del derecho a la autodeterminación, y después de celebrarse, siendo la única clase que clame por la defensa del resultado. Como vemos, ningún sector de la burguesía, ni siquiera el nacionalismo más radical, es capaz de garantizar la independencia nacional de Catalunya después de que la nación catalana optase por esta decisión en el referéndum del 9N. Por el contrario, las variopintas facciones de la burguesía catalana prefieren cocinar la voluntad nacional en el parlamento, donde son dueños y señores manipulando la libre elección de la ciudadanía catalana (sea cual sea su clase).

El derecho a la autodeterminación significa la libre decisión de la nación minoritaria de unirse o separarse de la mayoritaria, con los equivalentes derechos de propaganda para ambas opciones. Ello ha de ser llevado a cabo de la forma más progresista posible ante un problema democrático-burgués: el referéndum. En el referéndum, el voto de las masas es directo, sin que se elija a ningún cacique que lleve la legítima decisión del pueblo a su terreno, al parlamentarismo (como lamentablemente ha pasado en Catalunya). Esto puede darse, o bien en la democracia burguesa (donde sería su resolución natural) o ya en la dictadura proletaria, donde existe la garantía explicita de este derecho. Naturalmente, los comunistas llamaríamos a la separación en el primero de los casos (siempre que la victoria de la revolución socialista y la emancipación del proletariado a nivel estatal no sea ninguna realidad) y la unión en el segundo (unión que implica y promueve la plena liberación de cada nación en plena igualdad con el resto de pueblos). En ambos casos, como decimos, es el proletariado el único garante de libre decisión de la nación; en el segundo caso, obviamente, por encontrarse en el poder y por ser la única clase realmente interesada en poner fin a la opresión nacional. Es más, si el proletariado revolucionario cuenta con el Partido Comunista constituido, puede incluso resolver la contradicción nacional por la vía revolucionaria, garantizando la decisión de la nación. Por ejemplo, ante el 9N, el PC hubiera podido actuar como garante de la independencia nacional decidida por el pueblo catalán comenzando la guerra revolucionaria en este territorio, aprovechando la gran conciencia nacional presente en esa situación. Ello se hubiera resuelto con el establecimiento de una república socialista catalana, cumpliendo así con la defensa del derecho a la autodeterminación ejercido previamente e incumplido por la burguesía, y convirtiéndose esta (la República Socialista Catalana) en ejemplo estimulante de la lucha del resto del proletariado del Estado contra el Poder burgués superviviente del Estado español.

A la vez que llamaríamos a la separación y seríamos garantes de ella cuando el pueblo así lo decida, debemos llamar a la unidad de la clase, al internacionalismo proletario. Es decir, mientras la burguesía se encuentre unida en el marco del Estado para oprimir a nuestra clase, el proletariado debe unirse para golpear al enemigo. Nuestra unión ante su unión. No obstante, desde nuestra organización no consentiremos, como ha sucedido ante el 9N, que en nombre de la unidad proletaria se legitime la opresión nacional y se llame a mantenerla cuando puede ser resuelta. Las y los comunistas debemos denunciar a quienes en nombre de la unidad de clase hacen el juego a la burguesía imperialista y hacen suyas sus proclamas. Lo que estos españolistas suelen argumentar para esa farisaica unión es que el proceso independentista tiene un carácter burgués, y que pondrá al proletariado de la nación oprimida bajo el yugo de la burguesía. Nada que ver, cómo no, con el paradisíaco Estado español en el que el proletariado, apoyado en su firme PC, tiene la revolución a la vuelta de la esquina (nótese la ironía).

Así pues, teniendo presentes estas dos importantísimas y fundamentales cuestiones, las y los leninistas vascos tenemos el completo deber de impulsar la independencia política en las situaciones en las que esta sea un acto revolucionario para las clases populares de Euskal Herria y afecte al debilitamiento del Poder oligárquico y reaccionario español, a la vez que suponga el fin de la opresión nacional de nuestra patria. Resumiendo: en un acontecimiento similar al del 9N en Catalunya, las y los leninistas vascos reivindicaríamos el “Sí/Sí” como actitud consciente y revolucionaria contra los poderosos caducos y reaccionarios españoles y por la libertad política de Euskal Herria.

Nación y Estado

Respecto a la “nación y estado” entendemos que existen varios movimientos y organizaciones que confunden estos conceptos de manera idealista. En muchos casos, el sueño de la realización de la “revolución socialista vasca” hace referencia a que no diferencian, o mejor dicho, no quieren diferenciar los conceptos de nación y estado; aunque a primera vista tengan unas diferencias (o una gran diferencia) palpables.

Que Euskal Herria responde a las características de nación es algo incuestionable y que no vamos a entrar a corroborar en este artículo, pero que la nación no tiene las similitudes del Estado es algo claro y material. Cuando se reivindica la “revolución socialista vasca” no está claro qué es lo que se pretende reclamar, aunque vamos a intentar examinarlo y averiguarlo de la manera más razonable posible.

Dicha “revolución socialista vasca” puede proponerse la total destrucción del Estado burgués que está implantado en Madrid (entendido esto de manera dialéctica) o solo la parte del Estado que oprime nacionalmente a Euskal Herria para que con su destrucción, o, mejor dicho, con su debilitamiento, el Estado central entregue el derecho de autodeterminación al pueblo vasco. Tras la declaración de la independencia política de Euskal Herria, el proletariado vasco ya erigido como clase nacional y oprimido comenzará a organizar la revolución socialista frente a los intereses antagónicos de la burguesía vasca (incluida la mediana y pequeña burguesía que hoy en día abandera la luchado por la independencia política), que indudablemente solicitará ayuda y auxilio no solo al Estado español, sino a los países imperialistas para ahogar la inminente “revolución socialista vasca”. Como el/la lector/a se habrá dado cuenta, el análisis de la “revolución socialista vasca” es todo un galimatías antimarxista, una completa terquedad idealista.

La confusión entre nación y Estado lleva a algunas organizaciones a confundir la liberación nacional con el nacionalismo, a ponerlas en la misma balanza y a darles un mismo significado.

La revolución socialista es la acción en base a la destrucción del poder de la clase dominante, del Estado burgués español en este caso, que representa la unidad de poder de todas las clases reaccionarias del Estado: las feudales, las burguesías nacionales, la oligarquía financiera española, los intereses imperialistas, etc. Es por ello, por lo que solo el completo derrumbamiento del Estado burgués acabará de una vez por todas con el poder de la clase dominante y liberará a los explotados y explotadas y a los pueblos oprimidos del Estado. La expropiación de la burguesía es la destrucción del antiguo Estado burgués, su desaparición total.

La “revolución socialista vasca” es un sueño idealista que se ha ido creando mediante la aplicación metafísica de la teoría del nacionalismo revolucionario, y que no puede llevarse a término por su esencia antidialéctica, porque no puede haber revolución socialista sin el derrocamiento del Poder burgués español (y francés), porque es chocar continuamente con los mismos errores, porque responde a la desunión del proletariado y al acercamiento inevitable con la burguesía nacional, porque crea una frontera con nuestros hermanos y hermanas de clase del resto del Estado, porque no acerca al proletariado vasco al triunfo de la revolución socialista, porque la hunde en el pozo del nacionalismo.

Nacionalismo español y nacionalismo vasco

Hemos llegado a tal situación que los debates que se dan en Euskal Herria en torno a la cuestión nacional y de cómo solventarlo se han convertido en debates, en muchos casos, estériles. La burguesía nos lleva ganando este pulso desde hace tiempo, centrándose todo el debate entre la defensa del nacionalismo vasco y el nacionalismo español, ambos rechazables, ambos antimarxistas.

El nacionalismo español es el más reaccionario de los nacionalismos, el más recusable; es el nacionalismo de la oligarquía financiera española, nacionalismo que no solo “hace el juego” a la actual reacción burguesa española, a su fortaleza y subsistencia actual; sino, y esto tiene una gran importancia, ha servido a toda la historia ultrarreaccionaria de las clases opresoras españolas, a todas las etapas reaccionarias y retrasadas de la historia golpista, fascista y reaccionaria española, a todas sus opresiones históricas, a toda la atrocidad y ensañamiento con las clases populares y las naciones oprimidas de todos los rincones del Estado.

Pero, como leninistas vascos, no podemos resignarnos en esta crítica. Tenemos la firme obligación de censurar el nacionalismo vasco, tenemos el deber de enseñar la verdadera cara del nacionalismo vasco, el deber de enmascararla de una vez por todas. El nacionalismo vasco, como todo nacionalismo, hace constantemente el juego a la burguesía, tanto a la nacional como a la estatal. La aversión del nacionalismo vasco hacia todo lo que suena a España es continua, como si el obrero “español” fuera responsable de la opresión nacional que sufre Euskal Herria, como si la explotada “española” fuera culpable de las políticas opresoras del Estado burgués. Quien oprime a la nación de Euskal Herria es la oligarquía dominante y no el pueblo trabajador español.

El pueblo trabajador español está impregnado de nacionalismo reaccionario español del mismo modo que lo está el pueblo trabajador vasco de nacionalismo vasco. Todo esto ocurre por la acción de programas nacionales “positivos” que proclama la burguesía, por la acción de la falsedad burguesa, expresión histórica de instrumento de engaño de las clases populares por parte de la burguesía, tanto vasca como española. Recordando que, por si hubiera algún despistado, a pesar de que el nacionalismo español es infinitamente más reaccionario que el vasco, los dos dificultan, cada uno en su determinado grado, la autoconsciencia de la clase obrera y la acción revolucionaria del proletariado. Es más, ambos nacionalismos se alimentan mutuamente, siendo el nacionalismo vasco la contestación burguesa al nacionalismo opresor español.

Es por ello, por lo que a pesar de defender y aplaudir, en su justa medida, la lucha nacionalista-revolucionaria e histórica del MLNV, creemos que la estrategia tomada ha sido en gran medida errónea y que debe ser superada de una vez por todas, como decimos más arriba. La lucha por la liberación nacional de carácter colonial no es una estrategia adecuada para la actual (y no tan actual) situación de las naciones oprimidas en el enclave imperialista que integra el Estado español, ya que la grandes burguesías nacionales no toman interpretación de colaboración, ni tan siquiera en muchas ocasiones táctica, con el proletariado y las masas populares vascas, sino que son un apéndice dilatado de los poderes oligárquicos (ya sea de una o de otra de los objetivos de la oligarquía).

La España monárquica y fascista es la cuna del nacionalismo más reaccionario y más opresor. Mantiene a las naciones oprimidas en un estado de agonía total, el ataque a los diferentes idiomas y culturas de las naciones oprimidas es una constante, su negativa completa a otorgarles el derecho a decidir, su prepotencia imperial es una total provocación para las naciones del Estado español. Es por ello por lo que la consigna por el derecho de autodeterminación debe ser parte principal de las organizaciones comunistas de todo el Estado español, y parte principal y primordial en la tarea de la reconstitución del partido del proletariado revolucionario. Y en este aspecto, creemos honradamente que hay mucho trabajo que hacer, que hay organizaciones “comunistas” en el Estado español que pecan continuamente de nacionalismo español, como se ha podido apreciar muy bien en el escenario que se ha dado sobre el 9N donde muchas organizaciones “comunistas” enmarcadas en el Estado español han tomado la postura que tanto criticó Lenin, es decir, por temor a hacer el juego al nacionalismo burgués de las naciones oprimidas se beneficia no sólo al nacionalismo burgués, sino también al nacionalismo ultrarreaccionario de la nación opresora.

Esto es, que por miedo a que la burguesía catalana “engañara” al pueblo catalán, se ha optado por ponerse del lado del nacionalismo más reaccionario, el español, “engañando” al pueblo catalán desde las posturas más nacionalista-reaccionarias españolas. El pueblo catalán tiene total derecho a la autodeterminación, a decidir su futuro como nación, a separarse o a no separarse del Estado español; aunque ésta sea una “separación burguesa”, negando dicho derecho solo se hace el juego al nacionalismo español más reaccionario, al nacionalismo fascista español y a toda su historia. Además, hay que tener presente que ese derecho solo le compete resolverlo a la nación catalana y que el proletariado exige una democracia obrera que excluya que una nación sea mantenida a la fuerza en el marco de un Estado.

Así pues, nuestra condena más rotunda hacía todas estas actitudes titubeantes y nacionalista-reaccionarias de las organizaciones “comunistas” del Estado español respecto al derecho a decidir de la nación catalana, a las vacilaciones concretas de los “marxistas” y de los que se hacen llamar marxistas. A su total actitud cómplice con el nacionalismo reaccionario español.

Por otro lado, pero continuando con el mismo asunto, hace poquito se ha podido leer una nueva cita de Argala, que presuntamente se atribuye a la V Asamblea, en las redes sociales, cita que dice así:

“El proletariado no puede silenciar el problema, particularmente desgraciable para la burguesía imperialista, relativo a las fronteras de un Estado basado en la opresión nacional. El proletariado no puede dejar de luchar contra el mantenimiento por la fuerza de las naciones oprimidas dentro de las fronteras de un Estado determinado, y eso equivale justamente a luchar por el derecho de autodeterminación. Debe exigir la libertad de separación política de las naciones que su nación oprime. En caso contrario, el internacionalismo del proletariado sería vacío y de palabra; ni la confianza, ni la solidaridad de clase entre los obreros de la nación oprimida y la opresora serían posibles; quedaría sin desenmascarar la hipocresía de los defensores reformistas y españolistas de la autodeterminación, quienes nada dicen de las naciones que su propia nación oprime y retiene por la fuerza en su propio Estado”.

Hacemos nuestras todas estas palabras desde el principio hasta el final, pero sobre este caso debemos decir algo: no solo hay que criticar y luchar contra el nacionalismo reaccionario español, contra el nacionalismo más atroz de todos sin duda, sino también hay que luchar desde las mismas posiciones del internacionalismo proletario contra el nacionalismo pequeñoburgués vasco; tanto contra el nacionalismo ajeno como contra el nacionalismo propio.

En relación a todo esto, ya que ayuda muchísimo a nuestro posterior análisis y aclaración, traemos hasta aquí otras palabras conocidísimas de nuestro compañero Argala, en este caso para ponerlas en entredicho y darle una connotación diferente. Esta es la cita:

“No era el Estado dictatorial franquista con su acerbo centralismo e imperialismo español la única causa de la existencia de la opción independentista, sino también la incomprensión históricamente demostrada por los partidos obreros españoles frente a la cuestión vasca. La opción independentista era la expresión política de la afirmación nacional de los sectores populares con conciencia nacional que iban día a día ampliándose. El Pueblo Vasco ha tenido ocasión de comprobar a lo largo de la historia que una revolución socialista a nivel de Estado no es la solución automática de su opresión nacional; que los partidos obreros españoles están demasiado impregnados del nacionalismo burgués español. Por otra parte, el logro de la independencia exigía la derrota del Estado español por lo menos en Euskal Herria, es decir, una verdadera revolución política que sólo podía ser llevada a cabo por las capas populares bajo la dirección de la clase obrera, única capaz de asumir hoy en Euskal Herria con todas sus consecuencias, la dirección de un proceso de tal envergadura. Precisamente, este asumir la cuestión vasca por la clase obrera es lo que ha posibilitado el resurgimiento nacional de Euskal Herria. Mis posteriores relaciones, como representante de E.T.A., con representantes de diversos partidos obreros revolucionarios españoles, no sirvieron sino para confirmar esta visión. Dichos partidos no entendían la cuestión vasca sino como un problema, un problema molesto que conviene hacer desaparecer. Siempre me pareció ver que la unidad de “España” era para ellos tan sagrada como para la burguesía española. Jamás llegaban a entender que el carácter nacional que adoptaba la lucha de clases en Euskal Herria fuese un factor revolucionario; por el contrario, no era para ellos sino una nota discordante en el proceso revolucionario español que aspiraban orquestar.”

En este análisis, Argala hace referencia a las posiciones reformistas y revisionistas de las organizaciones “españolas”, suponemos que entre ellas se encontrará el PCE de Carrillo, partido revisionista por excelencia, y otras muchas que por aquella época estaban sumergidas en el más podrido revisionismo. Pues bien, como en ese caso los partidos “obreros” revisionistas y antimarxistas españoles no reconocían el derecho de autodeterminación de las naciones del Estado español y se encontraban impregnados de nacionalismo burgués español, la salida a esta actitud se encontró en el aislamiento nacional, es decir, se optó por el estancamiento nacional al considerar la actitud completamente “antidemocrática” y antimarxista de las organizaciones españolas. En lugar de luchar contra el revisionismo y el nacionalismo burgués español, la opción fue apartarse, arrinconarse. Lo sentimos, pero estamos en total desacuerdo con esta actitud, el deber histórico de los marxistas es luchar contra todo nacionalismo, contra todo revisionismo, luchar contra todas las teorías que le eran hostiles a la educación y organización de la clase de vanguardia de la sociedad capitalista, dotarle al marxismo de una consolidación actual y revolucionaria contra las teorías revisionistas existentes y no rehuir dichos problemas teórico-prácticas del revisionismo para acabar en el aislamiento nacional. La lucha contra los revisionistas es la esencia de la lucha de clases en el plano ideológico para reavivar de manera fecunda y productiva el pensamiento teórico del socialismo científico internacional.

Si en ese momento, en la época de la Transición, la vanguardia teórica-práctica se concentraba en Euskal Herria, se daba entre los militantes vascos y vascas mayoritariamente, siendo Argala uno de sus destacados militantes marxistas, su deber histórico era luchar contra el revisionismo en todos los rincones del Estado, luchar contra el nacionalismo reaccionario burgués español y el nacionalismo burgués vasco; ese era su deber y no el de desplazarse hacia su nación oprimida y abrazar el aislamiento nacional y el nacionalismo vasco, como si este fuera el antagonismo del nacionalismo reaccionario burgués español, siendo este un error mayúsculo a nuestro entender. El antagonismo del nacionalismo reaccionario burgués español es el internacionalismo proletario y no su equivalente nacionalismo vasco.

Además, en este análisis aparece el germen de la “revolución socialista vasca”. Argala lo plantea de esta manera: “(…) el logro de la independencia exigía la derrota del Estado español por lo menos en Euskal Herria, es decir, una verdadera revolución política que sólo podía ser llevada a cabo por las capas populares bajo la dirección de la clase obrera (…)” . La concepción materialista del mundo y de nuestra realidad más próxima nos conduce a la conclusión de que la derrota del Estado español no puede darse “por lo menos” en Euskal Herria, ese “por lo menos” no hace más que negar la concepción materialista de la historia, responde a un análisis idealista, el cual se fundamenta en una construcción idealista pretendiendo transformar la realidad partiendo de la conciencia, y negando el ser y la realidad material; así pues, nos encontramos ante una política de los deseos, de las pasiones y los antojos, es decir, ante el subjetivismo militante. La completa liberación social y nacional, tanto para Euskal Herria como para las diferentes naciones, se alcanzará en el momento en el que se dé “por completa” la derrota de los Estados español y francés, la demolición del poder burgués y la posterior instauración de la dictadura revolucionaria del proletariado.

No por el mero hecho de amar la patria, de querer por encima de todo la independencia de Euskal Herria y de luchar con todas las fuerzas por ese “sueño” quiere decir que se llegarán a conquistar esos objetivos ilusorios. El marxismo nos enseña y demuestra que negar la objetividad de las leyes de la historia y despojar al desarrollo de las sociedades de su esencia materialista implica inevitablemente la aplicación del subjetivismo militante, que radica en la exaltación de la voluntad y de las aspiraciones idealistas del ser humano dejando de lado el estudio y la concepción materialista de la sociedad.

Los y las leninistas vascas decimos que mientras subsista el orden establecido del Estado español, mientras el poder de la oligarquía domine el Estado, mientras la revolución socialista no se imponga, no se podrá concebir una Euskal Herria independiente. Es por ello por lo que el “por lo menos” de Argala no tiene ningún fundamento materialista. De esta forma, ETA concluyó en su V asamblea con la teoría del marco de actuación. Dicha teoría primaba la organización a nivel nacional ante la organización a nivel estatal, considerando a Euskal Herria un marco autónomo de la lucha de clases. Nosotros no estamos en desacuerdo con que Euskal Herria sea un marco autónomo, de hecho creemos que lo es, a lo que nos oponemos es a justificar el aislacionismo nacional mediante esa teoría. Y es que para el MLNV, más que un marco autónomo, Euskal Herria resultaba ser un marco independiente, lo que les llevaba a organizarse de forma totalmente ajena a la lucha de clases en los Estados. Por el contrario, nosotros creemos que debemos golpear al enemigo de clase mediante la unidad internacional de clase, más allá de las barreras nacionales que embaucan a la clase obrera en la dispersión de su capacidad revolucionaria, ya que el marco autónomo de la lucha de clases en Euskal Herria está forzosamente unido a la lucha de clases estatal e internacional. No obstante, en la medida que reconocemos el marco autónomo de lucha de clases, sugerimos la necesidad de federación en las estructuras de los futuros PC de los Estados español y francés, para darle un tratamiento correcto a la cuestión nacional sin negar la unidad internacional de la clase.

De la misma forma, Argala identifica a la clase obrera como clase nacional. Nada más lejos de la realidad. El proletariado es una clase internacional, una clase que mira más allá de las barreras nacionales y que tiene como objetivo un mundo sin naciones. El proletariado revolucionario tiene como objetivo el comunismo, y para ello es necesaria la asimilación multilateral de las naciones, siempre en pie de igualdad.

Es por todo ello, y por mucho más, por lo que los y las marxistas-leninistas de Euskal Herria debemos aportar con nuestra contribución e implicación continua en la reconstitución del Partido de la revolución del proletariado, de la unión orgánica del proletariado; sin apartarnos de esa tarea, sin caer en el aislamiento nacional por muchos y constantes obstáculos se presenten, ahora mismo nuestra lucha está centrada en anular toda desviación de la ideología burguesa en el movimiento obrero y en la reconstitución del partido de la revolución, donde la cuestión nacional debe ser un asunto fuera de cualquier desviación derechista y/o nacionalista vasca (así como izquierdista y/o españolista).

Somos conscientes de que en la situación de penuria y de completa confusión en la que se encuentra el Movimiento Comunista de Euskal Herria, nos lloverán críticas absurdas, nos llamarán “españolistas”, nos insultarán, nos difamarán, nos apartarán, nos señalarán, pero tanto somos conscientes de esto como de que sin la lucha tenaz y sincera contra toda desviación nacionalista, tanto vasca como española, no podremos jamás alzar la bandera del internacionalismo proletario y de la bandera roja en lo más alto del mástil del Poder proletario.

“Nada nos duele tanto como ver y sentir las violencias, la opresión y el escarnio a que los verdugos fascistas, los oligarcas y los capitalistas someten a nuestra hermosa patria. Nos invade el sentimiento de orgullo nacional porque la nación vasca ha creado también una clase revolucionaria, ha demostrado también que es capaz de dar a la humanidad ejemplos formidables de lucha por la libertad y por el socialismo. Y nosotros, trabajadores vascos y vascas, impregnados del sentimiento de orgullo nacional, queremos a toda costa una Euskal Herria libre e independiente, democrática y socialista, republicana, orgullosa, que base sus relaciones con los vecinos en el principio humano de la igualdad. Precisamente porque la queremos así, decimos: en la Europa del siglo XXI no se puede “defender la patria” de otro modo que luchando por todos los medios revolucionarios contra los capitalistas y los terratenientes de la propia patria, es decir, contra los peores enemigos de nuestra patria; los vascos no podemos “defender la patria” de otro modo que deseando, en cualquier guerra, la derrota del capitalismo”.

Frente al aislamiento nacional, unidad proletaria

Volviendo otra vez a la problemática de la independencia política de la nación vasca en particular y a la cuestión nacional de manera general, se nos plantean varias preguntas que lanzamos y que debemos dar respuesta.

¿Es posible acabar con la “unidad española” que predica y defiende a ultranza la oligarquía financiera española desde el “aislamiento nacional”? ¿Es posible que un movimiento independentista vasco logre a base de movilizaciones y de lucha cambiar ese carácter burgués y reaccionario del Estado español desde el “aislamiento nacional”? ¿Somos conscientes de lo que implica cambiar el carácter fascista del Estado reaccionario español? ¿Es posible lograr la independencia política luchando contra el Estado reaccionario, burgués y fascista sin cambiar su naturaleza de clase y su carácter reaccionario y fascista? No, no es posible acabar con el poder oligárquico mediante el único y parcial esfuerzo y lucha del pueblo trabajador vasco. Tampoco es posible alcanzar la independencia política sin un cambio en la correlación de fuerzas del Estado reaccionario español. Ni es posible acabar con la “unidad de España” sin acabar con el poder de la oligarquía financiera. Todo problema nacional en un Estado opresor en la etapa imperialista de maduración “es una parte de la cuestión general de la revolución proletaria, una parte de la cuestión de la dictadura del proletariado”. No hay otra opción material y real que propulsar y activar con todas nuestras fuerzas la completa unidad del proletariado, de las capas populares y de las reivindicaciones democráticas del conjunto del Estado español para acabar, de una vez por todas, con el Estado reaccionario y su poder oligárquico. Es un completo error pensar que en la fase capitalista en la que nos encontramos el proletariado no puede defender a ultranza las reivindicaciones democráticas de los pueblos oprimidos subordinándolas a su lucha general y revolucionaria por el derrocamiento de la burguesía.

El derrumbamiento del Estado burgués y la victoria de la revolución proletaria es el triunfo de las reivindicaciones democráticas de los pueblos oprimidos por el Estado opresor caduco.

Sin la destrucción del Estado reaccionario y la construcción de un Estado-comuna democrático y popular es imposible conseguir los objetivos nacionales de los pueblos oprimidos del Estado, que niega la total ejecución tanto del derecho de autodeterminación como de cualquier reivindicación democrática de los pueblos, delimitada por la principal contradicción del poder oligárquico y de las burguesías nacionales que con ella se entremezclan y que sus intereses de clase hegemónica defienden.

Se dice que “la ingenuidad nos absuelve de equivocarnos”, pero no creemos que a estas alturas haya nadie tan ingenuo o ingenua que sueñe con la destrucción del Estado burgués mediante una lucha parcial desde un rincón del Estado, el MLNV lo ha intentado durante largas décadas y a pesar de lograr grandes pasos e imprescindibles victorias, no ha sido capaz, en última instancia, de arrancar la independencia política al Estado español. En cualquier caso, el MLNV era consciente de su incapacidad desde el momento en el que planteaba su estrategia en base a forzar la negociación con el Estado, ya desde la Alternativa KAS. Es por ello por lo que desde el “aislamiento nacional” no se podrá lograr jamás los objetivos propuestos, es por ello por lo que la victoria de la “revolución socialista vasca” tiende a tropezar una y otra vez. La superación del Estado burgués español no puede darse fuera de los límites de la revolución socialista que está organizada y llevada a cabo por el proletariado de todo el Estado.

La revolución socialista vasca es parte integral de la revolución socialista, que la primera no puede entenderse sin la segunda y que para que la segunda triunfe la primera debe llevarse a cabo desde la total unidad con la segunda. La unidad del proletariado y del conjunto de las clases populares es una condición indispensable para que se dé la destrucción del Estado burgués y la construcción de la República Obrera y Popular, cimentada está en la dictadura del proletariado y en la total libertad de las naciones del Estado a decidir libremente su futuro.

A resumidas cuentas, el Estado español, como Estado plurinacional, rompe los moldes del Estado-nación burgués convencional; la dominación de la burguesía no viene de una nación en concreto, sino que es una opresión internacional de una clase sobre otra usando un único órgano de dominación (Estado). En Euskal Herria conocemos bien que los mayores defensores de la opresión nacional y de clase del proletariado vasco no son los obreros venidos de Burgos, sino la cuadrilla de Neguri, familias de apellidos vascos y fieles garantes de su única patria: el capital. Lo mismo que en Euskal Herria sucede en Galiza, los Països Catalans y el resto del territorio del Estado español. A consecuencia, la única solución válida para liberar a nuestra patria de las cadenas del imperialismo es dar sepultura a los Estado español y francés, baluartes de la clase dominante. Para ello, es imprescindible la unión internacional del proletariado en el marco del Estado, que es a su vez la justa concepción del internacionalismo proletario en el marco de dominación vigente en el Estado español. No nos cansaremos de repetir esto una y mil veces, pues solo de esta forma lograremos liberar del yugo opresor a nuestra patria, materializar el desarrollo nacional de Euskal Herria, y avanzar titánicamente por la senda de la unión fraternal del proletariado, más allá de las barreras nacionales, enarbolando la bandera roja hacia el comunismo.

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!

GORA EUSKAL HERRIA KOMUNISTA!

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!

Estándar
Auzi Nazionala

Respuesta a Herri Gorri (sobre la cuestión nacional) y apuntes para el debate en el MCEe

Para comenzar, nuestros camaradas nos señalan que, el nacionalismo revolucionario, si bien es una tendencia pequeño-burguesa, abrió el camino a “la gestación de un marxismo revolucionario”. No obstante, debemos detenernos concienzudamente ante tal cuestión. Y es que, como bien señalan nuestros camaradas, el nacionalismo revolucionario del MLNV consagrado en la V. asamblea de ETA, se miraba en el espejo de las luchas de liberación nacional anticoloniales (Argelia y Vietnam), así como revoluciones democrático-populares en países subdesarrollados y expoliados por el imperialismo como Cuba. Querer llevar a cabo un proyecto de liberación nacional y social en plena Europa imperialista mirándose en el espejo del tercermundismo no podía sino ser síntoma de las limitaciones ideológicas que lastraban al MLNV más obrerista. De hecho, ya en los 80, el MLNV se asemejaba, intencionadamente, a los procesos revolucionarios centroamericanos. En dichos procesos, se estableció un frente popular con la liberación nacional en el horizonte. Estos frentes desarrollaban actividades guerrilleras y adoptaban una posición abiertamente prosoviética en los últimos años de la Guerra Fría. El MLNV actuaba mirándose en ese espejo, pero con la incapacidad de desarrollar la guerra de guerrillas y apostando por el terrorismo de cuadros en forma de presión a los Estados imperialistas. Con los sandinistas en el poder en Nicaragua y la Guerra Civil en El Salvador, fueron muchos los militantes del MLNV que se enrolaron en las guerrillas de estos dos países, síntoma de su simpatía y de su consideración como ejemplo de dichos procesos. A medida que caía la URSS y con ella, todos sus satélites europeos, en Nicaragua y El Salvador se abrieron “procesos de paz”, los frentes populares se convirtieron en un solo partido, se abandonó nominalmente el marxismo como ideología y se aceptó el pluralismo burgués como modelo sociopolítico justo. En casa, HASI era liquidado, HB pasaba de coalición a partido único, los culturalistas se hacían con el poder de ETA y de los centros de poder del MLNV y se comenzó a hablar de “socialismo identitario”. El paralelismo con la deriva del FSLN nicaragüense y el FMLN salvadoreño no es, por lo tanto, casual.

Continuando con el abordaje del texto, nuestros camaradas nos platean que la culpabilidad del aislamiento nacional no viene solo por parte de las fuerzas patrias, sino que más allá del Ebro hay culpables que señalar. Sin ninguna duda, el PCE, la principal fuerza antifranquista en el Estado español, puso todo tipo de trabas a cualquier tipo de lucha relevante contra el fascismo; y no es de extrañar. El PCE era y es una fuerza imperialista, una fuerza que representa los intereses de la aristocracia obrera, adoptando para ello las concepciones más desechables del marxismo, aquellas que violan su esencia revolucionaria para convertirlo en un conjunto de ideas inofensivas para el orden social establecido. En este sentido, a la aristocracia obrera le interesa que la burguesía monopolista aumente sus cuotas de mercado, a fin de verse beneficiada en el posterior reparto del pastel, siendo la opresión nacional una pieza clave de la unidad de mercado del Estado español. Y, ante esto, se nos plantea la siguiente cuestión: ¿Puede justificarse la adopción del nacionalismo en la nación oprimida cuando se hace lo propio en la opresora? La respuesta, entonada con toda rotundidad posible, es NO. El nacionalismo es una ideología burguesa, y como tal, debe ser combatida, sea cual sea su contexto, con su contrario dialéctico: el internacionalismo proletario. Si se da el caso, como se dio en los 70, de que en nombre de la unidad del proletariado se niega el derecho inalienable a la autodeterminación de las naciones, adoptando una posición imperialista, los comunistas debemos denunciar tal acción enarbolando el internacionalismo proletario. De hecho, hoy en día, existen organizaciones (PCPE, RC, PTD…) que en nombre de la unidad del proletariado han llamado a boicotear la consulta catalana del 9N, consulta donde la nación catalana estaba llamada a elegir su futuro. De esta forma, en nombre del proletariado estas organizaciones adoptaron la misma (o incluso una peor) posición que la burguesía monopolista española. Ante tales expresiones de ideología burguesa, los comunistas debemos mostrarnos beligerantes y enarbolar la bandera del internacionalismo. Lo que no debemos hacer bajo ninguna circunstancia es responder al nacionalismo con más nacionalismo. Es decir, lo que hizo la V. asamblea fue, ante una posición ultrarreaccionaria del PCE, mirar para otro lado dejando a estos vía libre para hegemonizar todo el antifranquismo en el Estado español y tomar la senda del nacionalismo revolucionario para presionar al Estado (ya que la toma de poder se veía inviable) solo desde Euskal Herria.

En el siguiente párrafo, los camaradas de Herri Gorri discrepan con nuestro análisis sobre la Revolución Socialista Vasca, argumentando que, si organizarse a nivel de Euskal Herria en lugar de a nivel de los estados imperialistas es aislacionismo nacional, también lo es organizarse a nivel de los estados en lugar de hacerlo a nivel internacional. Para dar con la tecla en esta cuestión, bastaría con repasar lo que es un estado burgués, sus funciones y su cometido.

(…) El Estado es, más bien, un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo; es la confesión de que esta sociedad se ha enredado con sigo misma en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar (…) (…) El ejército permanente y la policía son los instrumentos fundamentales de la fuerza del Poder del Estado (…) (…)el Estado lo es, por regla general, de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que con ayuda de él se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo así nuevos medios para la represión y explotación de la clase oprimida (…)

Como bien señala Lenin (“El Estado y la revolución”), el estado es un órgano de dominación de clase, mediante el cual, en el capitalismo, la burguesía ejerce su dictadura contra el proletariado. Para ello, se dota de cuerpos represivos especiales y de emergencia, así como de un amplio aparato burocrático. De la misma forma, establece un mercado nacional en el que basa su capacidad de desarrollo, lo que le asegura un mínimo de estabilidad. Por otra parte, esto no quiere decir que el capitalismo no sea un sistema mundial en el que los mercados estén interconectados, así como consolidados con organismos internacionales de toda índole. Sin embargo, los organismos internacionales del capital no tienen la capacidad de ejercer la dictadura de clase sin valerse de los estados. De hecho, y de forma incuestionable, los aparatos burocráticos y represivos de la burguesía, orientados hacia la dictadura contra el proletariado local, son de mucho mayor dimensión que los organismos imperialistas. Por ejemplo, el ejército imperialista yankee tiene un poder de despliegue mucho mayor que el que puede tener la OTAN. No obstante, cuando las cosas se complican, EEUU prefiere prescindir de la OTAN para actuar de forma más explícita, aunque rara vez le es necesario. De forma similar, cualquier cuerpo policial de un estado imperialista es de mucha mayor dimensión que la propia Interpol. Por lo tanto, si bien el capitalismo es un sistema mundial, requiere de los estados como entes para ejercer la dictadura de clase de la burguesía, siendo incapaz de prescindir de ellos. De esta forma, la revolución proletaria tiene como objetivo inapelable la destrucción de los estados burgueses, baluartes de la clase dominante. De la misma forma, los estados son el centro principal de producción ideológica de la clase dominante, en base a unas relaciones sociales que permiten la producción y la reproducción ideológica, (con especial ahínco en los Mass Media y su papel que juegan en ello) reafirmando una vez más su papel imprescindible como órgano de dominación de clase en el orden mundial de opresión. Por todo ello, no es comparable, como prentenden nuestros camaradas de Herri Gorri, el marco de Euskal Herria respecto al de los estados, con el de los estados respecto al orden internacional.

Ya en el apartado “Independencia política, táctica o estrategia” los camaradas dan muestras de no haber entendido nuestro planteamiento. Nosotros planteamos lo siguiente: un independentismo sea como sea e independiente al contexto histórico en el que yace, no es sino una burda expresión de nacionalismo. Que nadie dude de que, si las fuerzas revolucionarias empezasen a fortalecerse en el Estado español, el hasta hoy nacionalismo vacilante del PNV se convertiría en un independentismo radical; es decir, llamarían a independizarse de la revolución. Por tanto, que una fuerza que se diga revolucionaria esté dispuesta a llamar a la independencia incondicionalmente, incluso si eso supondría independizarse de la revolución, nos parece un disparate inconmensurable. Este es el mejor ejemplo de la inviabilidad de un independentismo incondicional en el seno de un proyecto revolucionario. En lo que al internacionalismo respecta, parece que continúa la incomprensión de nuestros camaradas respecto a nuestros planteamientos. Cuando hablamos de internacionalismo, nos referimos a la necesaria fusión de la clase más allá de las barreras nacionales. Concretamente, esto en nuestro contexto significa que el proletariado revolucionario vasco debe fusionarse con sus camaradas catalanes, gallegos o españoles. De esta forma, la lucha contra el Estado español adopta un carácter internacional, proletario y de liberación nacional. Abogar por el internacionalismo en el marco del estado no significa que deba limitarse a ello; al contrario: el internacionalismo debe ser concebido como máxima proletaria mundial, siendo la Internacional Comunista la mayor expresión de internacionalismo proletario en su más amplia concepción. De esta forma, la Internacional debe actuar como Partido Comunista Mundial, expandiendo la revolución en los diferentes contextos bajo la dirección correcta de los partidos comunistas locales. Lamentablemente, no es posible la existencia de la IC sin antes la materialización del principio leninista de Socialismo en un solo país, pues es necesaria una base de apoyo que pueda articular al destejido movimiento proletario mundial bajo la concepción correcta del marxismo para nuestra época, dejando atrás las limitaciones que tanto lastran al marxismo en su cometido revolucionario. En resumen, el internacionalismo debe ser aplicado en la medida que se pueda, tanto a nivel mundial como a nivel internacional dentro de un mismo estado. Dicho esto, en el Estado español están todas las premisas dadas para que el proletariado, independientemente de su nacionalidad, se funda en la lucha contra el enemigo de clase. Solo así, bajo la unidad, será posible la victoria.

Más adelante, Herri Gorri hace mención a la cultura internacionalista, la cual niega y sustituye por la aceptación de la diversidad nacional. Como trataremos más abajo, apreciamos que nuestros camaradas distorsionan, si bien desinteresadamente, la orientación hacia el comunismo de la Revolución Proletaria Mundial en materia nacional. De hecho, Herri Gorri no se plantea la disolución de las naciones en cuanto construcción social burguesa; sino que las considera ajenas a la contradicción proletariado-burguesía, como estructura permanente en la sociedad comunista. De aquí que nuestros camaradas llamen a la diversidad nacional como máxima, cuando no es sino una reivindicación por plasmar bajo la dictadura revolucionaria del proletariado, así como en las dictaduras burguesas, para mediante la llamada a la paz entre pueblos, apologizar la guerra entre clases (haciendo que una contradicción se convierta en hegemónica y relegue a la otra). De la misma manera, la diversidad cultural no puede ser entendida como algo ajeno a la lucha de clases, sino de forma inherente a esta. Por ello, debemos dejar algo bien claro: toda cultura tiene, inevitablemente, un carácter de clase. La burguesía tiene variopintas expresiones culturales, dependiendo de su propósito concreto y del contexto en el que se ubica. Así mismo, el proletariado revolucionario, debe construir su cultura en base a sus intereses de clase concretos y al servicio de la Revolución Proletaria Mundial. Mediante el avance de la revolución y la forja de la unidad mundial de la clase, inevitablemente las expresiones culturales del proletariado adoptarán una connotación internacionalista, fiel a su carácter de clase mundial, transfronteriza. A su vez, esta cultura de nuevo tipo entrará en contradicción directa con la cultura burguesa, incluyendo las culturas nacionales. Hasta que, con la desaparición de la sociedad de clases, desaparezcan las naciones, la cultura burguesa y todo tipo de producción ideológica impropia de la realidad material. Así que, el internacionalismo proletario, no solo “unifica a los Pueblos Trabajadores con identidades culturales diversas”, sino que crea una cultura de nuevo tipo al servicio de los intereses de la clase. Y, como última anotación, decir que no basta con aceptar la diversidad cultural que existe en Euskal Herria, ya que esta diversidad (como cualquier otra) no es sino el producto de una sociedad regida bajo la dominación burguesa, y que el llamamiento a respetar esta diversidad, sin dar pié a la producción cultural de nuevo tipo, no puede servir sino para frenar la guerra entre pueblos, pero no para encender la guerra entre clases.

La siguiente cuestión que abordan los camaradas es en relación a la fusión o alianza del proletariado de las distintas naciones del Estado español. En el caso de la alianza, plantean la relación del proletariado vasco con el español en forma de estructuras orgánicas independientes. En el caso de la fusión, la unión de clase la entienden como el enrolamiento del proletariado de todo el Estado en un solo partido. Quizá cometimos del error de ser poco específicos en el uso de estos dos términos, pero lo cierto es que los usamos como sinónimos. Por ello, es a la fusión a lo que hacíamos referencia, considerando esta como la justa aplicación del internacionalismo proletario, así como del centralismo democrático, en la lucha contra la burguesía del Estado español y sus estructuras.

Posteriormente, Herri Gorri considera sorpresivo que llamemos a la destrucción del Estado fascista español como forma óptima de constituir la liberación nacional. Antes que nada, es necesario aclarar en qué medida es fascista el Estado español y por qué su carácter fascista es importante en la cuestión nacional. Cuando hablamos de que el Estado español tiene un carácter fascista, no nos referimos a que la burguesía adopte una forma de dominación basada en la dictadura terrorista abierta, establezca estructuras corporativistas ni que la oligarquía financiera prescinda de un bloque de clases dominantes que consoliden su posición hegemónica dentro de la clase. Nos referimos a que, el Estado español, en la llamada “transición” heredó gran parte de las estructuras que sirvieron como aparatos para la dominación de clase bajo la dictadura fascista española. De esta forma, el bloque de clases dominantes creado en la transición (burguesía monopolista, burguesías nacionales y aristocracia obrera) continuó con gran parte de las estructuras fascistas en seno del Estado, especialmente con aquellas relativas a la represión. Así, nos encontramos con que la los cuerpos represivos y militares del Estado español están plagados de fascistas, fervientes amenazadores en nombre de la España indisoluble. Esto hace que la democracia burguesa española sea inviable a la hora de realizar un referéndum de autodeterminación. No obstante, si la burguesía monopolista percibe que puede sujetar o aumentar sus cuotas de mercado aún con la independencia, no tendrá problema en cargarse a la casta, el régimen del 78 y hasta a los borbones si fuese necesario; obviamente, Podemos juega un papel clave en todo esto.

No tenemos diferente respuesta al planteamiento que hace Herri Gorri sobre este tema del que ya hayamos pronunciado y respaldado anteriormente; la principal estrategia del proletariado revolucionario por la liberación social y nacional de las naciones oprimidas y contra el imperialismo español es la de la completa unión, la aplicación de los principios fundamentales del comunismo y la defensa férrea del derecho de autodeterminación. La cuestión nacional debe introducirse en el seno de la teoría marxista-leninista, debe vincularse constantemente con la estrategia general de avance hacia la conquista del poder obrero, el socialismo y la dictadura del proletariado, en total contraposición con las teorías y perspectivas nacionalistas y socialchovinistas de la burguesía y de la pequeña-burguesía. Definitivamente, la solución para la cuestión nacional no puede ser considerada aisladamente del profundo proceso histórico que va desarrollándose, no puede ser considerada una lucha ajena a la dicotomía proletariado-burguesía, no al menos, de manera estratégica.

No obstante, cuando Herri Gorri nos “acusa” de contradictorios cuando dicen “Citando literalmente el texto de KIMETZ “…los leninistas vascos, debemos impulsar la independencia política en las situaciones en las que sea un acto revolucionario y afecte al debilitamiento del Poder del Estado español, a la vez que suponga el fin de la opresión nacional”. Este fragmento, cuestiona sus afirmaciones relativas a que la independencia “incondicional”, divide al proletariado, que ellos mismos habían señalado, ya que ahora se señala la necesidad de impulsar procesos de “independencia política”, que sean actos revolucionarios, así como sus tesis relativas a la ruptura del sujeto revolucionario estatal y las tesis sobre el “aislamiento nacional”, ya que ahora la independencia de una nación oprimida, puede ser positiva, puesto que debilita al Estado burgués español”. No entendemos como una cuestión tan sencilla crea tantas dudas, como hemos dicho anteriormente (en esta misma respuesta) no apoyamos la “independencia incondicional” porque no aceptamos la indenpendencia política de la revolución proletaria, pero lógicamente impulsaremos la independencia politica cuando ésta ponga fin a la opresión nacional en un escenario burgués (actual). En una sola palabra, SI a la independencia política en un escenario burgués y reaccionario, NO a la independencia en un escenario revolucionario; aislarnos del Estado español reaccionario, abrazar la lucha por un Estado proletario. Eso es bajo nuestro punto de vista, no aceptar una “independencia incondicional”. Por otra parte, sobre lo que Herri Gorri nos atribuye con nuestra postura “la división del proletariado” en los casos en los que decimos SI a la independencia política, no hay mucho que decir que no se haya manifestado anteriormente. Para nosotros la verdadera y fiel unión del proletariado llega desde la unión, dándose la “división”, si así se decide, como máximo garante de democracia; es decir, “impulsar la unidad, y si es preciso, dividir para volver a unir”. Consigna que debe ser defendida siempre desde la unión proletaria y el internacionalismo proletario y no calumniada ni prostituida desde posiciones burguesas, como “dividir, para no unir jamás”.

La correcta estrategia del proletariado revolucionario es la que propugna la unión voluntaria de las naciones (oprimidas) y es por ello, por lo que debe defenderse “a capa y espada” el derecho de autodeterminación e incluso, y sobre todo, la separación. Como hemos dicho más arriba, y como experiencia histórica real, objetiva y materialista el “impulsar la unidad, y si es preciso, dividir para volver a unir” es el camino real para liberar a las naciones oprimidas del yugo del imperialismo español, es este el único método científico, revolucionario y proletario; el único método comunista e internacionalista para resolver el problema nacional.

Ya en el apartado Nación y estado, nuestros camaradas consideran llamativo que hablemos de la posible intervención imperialista contra la RSV y no hagamos lo propio en el caso de un derrocamiento de todo el Estado español. La cuestión es que no nos referíamos a una intervención imperialista multinacional como la de la Guerra Civil Rusa (que inevitablemente, se dará, de uno u otro modo), sino a la intervención del imperialismo español, tratando el asunto como cuestión interna. Teniendo en cuenta que un Estado-comuna debe seguir el principio de “apoyarse en sus propias fuerzas”, las propias fuerzas de un Estado-comuna confederal ibérico serían manifiestamente superiores a las de un pequeño Estado-comuna de apenas 3 millones de habitantes. La destrucción total del Estado español, no solo acarrearía la liberación nacional de nuestra patria, sino también la de los catalanes y gallegos, así como la de la semi-colonia canaria. A su vez, huelga decir que la unión en la confederación ibérica deberá ser siempre a título nacional y de carácter voluntario, posibilitando la futura entrada de otras naciones como Portugal, la integración de Andorra y el Rosselló en los PPCC o la de Iparralde con el resto de Euskal Herria.

Continuando el análisis, nuestros camaradas hacen hincapié en la situación de un marco autónomo de lucha de clases en Euskal Herria, consecuencia de su carácter de nación oprimida. No obstante, esto no puede llevar sino al planteamiento partido-nación, delimitando así la organización comunista a un escenario ajeno al terreno de combate que requiere el enemigo de clase. De esta forma, el internacionalismo proletario es inaplicable, ya que el proletariado adopta su organización independiente en los estrechos límites de su nación. Por el contrario, el internacionalismo proletario, esencia del proletariado revolucionario y de la Revolución Proletaria Mundial, requiere de la fusión directa de la clase independientemente de la nacionalidad, en base a unas premisas que están dadas: la base de los estados como terreno para derrocar al imperialismo.

De igual manera, Herri Gorri encuentra contradictorio que veamos la ocasión de iniciar un proceso revolucionario aprovechando la contradicción nacional (como en el ejemplo de Catalunya) con lo expuesto en el párrafo anterior. El planteamiento es bien sencillo: nosotros apostamos por una táctica-plan de carácter revolucionario, capaz de resolver la contradicción nacional mediante la revolución social. Este debe ser el camino de los comunistas, el de la revolución en las mejores condiciones posibles. No obstante, si la contradicción nacional adopta un carácter asumible y resoluble por las fuerzas de la revolución, ¿Cómo mirar para otro lado? De hecho, los comunistas debemos ser ejemplares y dignos de nuestra palabra, “la verdad es siempre revolucionaria”, más aún cuando debemos lograr la legitimidad en diversas naciones. Por tanto, si en el programa de todo comunista aparece de forma incondicional el reconocimiento y la defensa del derecho a la autodeterminación, ello no debe jamás quedar en letra muerta; si la contradicción nacional se encuentra en una situación capaz de resolverse previa materialización de la revolución proletaria, los comunistas debemos actuar de dos formas, según las condiciones subjetivas y su dimensión vigentes en el momento: 1) en todo caso, llamando al proletariado y la nación oprimida en general a votar por su independencia nacional, a fin de acabar con su situación de sometimiento; o 2) si el partido ha sido (re)constituido y cuenta con capacidad de movilización suficiente, actuando como fuerza garante del proceso de autodeterminación, haciendo cumplir el resultado final de la votación. Estos casos son aplicables a un estado como el español, negador sistemático de la libre voluntad de las naciones sometidas por él, más aún al vigente proceso catalán. Como es sabido, nosotros llamamos a votar por la opción Sí/Sí, la única opción que, de cumplirse, garantiza el fin de la opresión nacional sobre Catalunya bajo un marco burgués. Por ello, el objetivo estratégico de la revolución en las mejores condiciones posibles, no significa que haya que cerrarse al dogmatismo y dejar de contemplar oportunidades para desencadenar un proceso libertador. Sin embargo, esto no es, ni mucho menos, contradictorio con oponerse al independentismo incondicional. Los comunistas debemos siempre realizar en análisis concreto de la situación concreta, y esto nos lleva inevitablemente a estar en contra de planteamientos dogmáticos e idealistas de esa índole. Como hemos mencionado arriba, las capas monopolistas de la burguesía vasca, fervientes españolistas históricamente se volverían hacia el independentismo en caso de situación revolucionaria en el Estado español, precisamente para independizarse de la revolución (lo mismo pasaría con la burguesía nacional Jeltzale). Por tanto, sería de una abismal necedad llamar a separar un proceso revolucionario, o un Estado-comuna; en resumen, lo que incondicionalmente defendemos los comunistas es el derecho a la autodeterminación, mientras que la posición a tomar en dicho proceso no puede definirse en abstracto, ya que es relativa a la situación concreta. Así mismo, Herri Gorri se muestra desconforme con el carácter subordinado del marco autónomo de lucha de clases de Euskal Herria respecto al de los estados.

Por último, nuestros camaradas nos sorprenden con algo que hemos mencionado al comienzo, su incomprensión del papel del desarrollo histórico de las naciones. Esta conclusión la sacamos dado el siguiente fragmento: “KIMETZ llega a afirmar que el carácter internacional del proletariado, mira más allá de las fronteras nacionales y “tiene como objetivo un mundo sin naciones” bajo el comunismo. De no ser que constituya un error en la redacción del escrito, en el que “sin naciones” quiera decir “sin Estados”, no entendemos dicha afirmación.” Pues bien, no se trata de ningún error de redacción, sino de una concepción sobre la nación cualitativamente diferente a la que tienen los camaradas de Herri Gorri.

“Del mismo modo que la humanidad sólo puede llegar a la liquidación de las clases después de pasar por un período transitorio de dictadura de la clase oprimida, no podrá llegar tampoco a la fusión inevitable de las naciones sino después de pasar por un período transitorio de plena liberación de todas las naciones oprimidas, es decir, por el período de su libertad de separación”(…) “Las diferencias nacionales durarán incluso, mucho tiempo después de la instauración universal de la dictadura del proletariado…” (V. I. Lenin. “La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo”).

“Hay que poner a las culturas nacionales en condiciones de desenvolverse y florecer, permitiéndoles revelar toda su fuerza latente, a fin de crear las condiciones para su fusión en una cultura, común única, con un idioma común único, en el período de la victoria del socialismo en todo el mundo. El florecimiento de las culturas, nacionales por la forma y socialistas por el contenido, con la dictadura del proletariado en un solo país, para su fusión en una cultura socialista común única (por la forma y por el contenido), en un idioma común único, cuando el proletariado triunfe en todo el mundo y el socialismo haya tomado carta de naturaleza en la vida: tal es, precisamente, el modo dialéctico como Lenin plantea la cuestión de la cultura nacional”. (J. V. Stalin. “Informe político del Comité Central ante el XVI congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S).

Lo que las leyes de desarrollo materialista de las sociedades nos enseña es que tras la victoria del socialismo y un periodo de plena libertad de las diferentes naciones, donde cada una de ellas en pie de igualdad y mediante el lazo internacional entre todas ellas, dará paso el florecimiento de las culturas y las lenguas nacionales propias. Y solo mediante el fortalecimiento del socialismo con la vida de los pueblos y el triunfo de la dictadura universal del proletariado, solo en ese preciso momento podrá llevarse a cabo, poco a poco, la extinción de las diferencias naciones que acarreará la inevitable y plena fusión de todas las culturas e idiomas en una sola cultura y en un solo idioma universal sobre la base del comunismo. Negar este desarrollo materialista, proletario e internacionalista de la nación, implica abrazar, de una forma u otra, la sociología burguesa reaccionaria que considera la nación desde un punto de vista metafísico, eterno, invariable e idealista; surgiendo de esta forma todo tipo de ideologías nacionalistas y socialchovinistas

Estándar
Auzi Nazionala

Catalunya-ko prozesu independentistaren irakurketa

Burgesia katalana. Kataluniako burgesia nazionalak hauteskunde “plebiszitarioak” deitu ditu, erreferenduma ordezkatuz edo. Hau aparteko gertakizuna da Kataluniako eta Espainiar Estatuko historian, eta zinez behar du patxadazko azterketa estatuko indar-korrelazioan gerta litezkeen mugimenduak aditze aldera. Hala ere, guk ez dugu uste hauteskunde burges konbentzional batzuek erabaki dezaketenik katalan nazioaren etorkizuna, batez ere kontuan izanik aldez aurretik egina dagoena %80ko baietzaz independentzia eskatu zuen erreferenduma, burgesiak bortxatutakoa izan zena.

Kontraesanak (komunistok iraultza antolatu eta iraultzarako baldintzak sortu behar ditugu) Lenin-ek zioenez «iraultzarako ez da nahikoa masa esplotatu eta zapalduek bizi diren bezala bizitzen jarraitzeko ezintasunaz kontziente izatea eta aldaketak aldarrikatzea; iraultzarako beharrezkoa da esplotatzaileak bizi eta gobernatzen duten bezala bizi eta gobernatzen jarraitu ezin izatea. Soilik “behekoek” nahi ez dutenean eta “goikoek” iraganean bezala bizitzen jarraitu ezin dutenean, orduan soilik garai dezake iraultzak. Beste hitz batzuetan, egia hau honela adierazten da: krisi nazional orokor (esplotatu eta esplotatzaileei eragiten diena) bat barik ezinezkoa da iraultza». Alderdi komunista izanik iraultzaren gidaria berari dagokio argi eta garbi iraultza antolatzea, iraultza burutzeko beharrezko baldintzak sortzea: baldintza subjektiboak (“behekoek” nahi ez izatea) eta ahal den heinean objektiboak ere (“goikoek” ezin izatea). Baldintza objektiboak, printzipioz, kapitalismoaren –inperialismoaren- garapenak eta burgesia desberdinen artean dauden kontraesan, tirabira, arazo eta gerren bidez sortuko balira ere, Alderdi Komunistak ahal duen neurrian borroka hauek indartu eta bizitu behar ditu burgesia ahulagoa izan dadin, aipatu berri dugun bezala.

Catalunya-ko prozesu independentistak, argi eta garbi, Catalunya-ko burgesiaren eta Espainiakoaren artean kontraesanak sortu ditu eta, beraz, prozesuaren jarraipen eta garapenak kontraesan hauek mantendu egingo lituzke eta, baliteke, areagotu ere egitea. Baina sortzen dituen kontraesan eta borrokak ez dira soilik burgesia katalan eta espainolaren artean, prozesu independentistak “mendebaldeko” bloke inperialista eta BRICSen artean ere sortu baititzake, Europar Batasuna Catalunya-ren independentziaren aurka egonik eta EBan sartzeko oztopoak jarririk, BRICSek baliatu dezaketen egoera da Europan ezartzen hasteko, bi bloke inperialisten arteko borroka bizituz. Horretaz gain, Catalunya eta Israel-en arteko erlazio onak “mendebaldeko” bloke inperialistaren barnean ere kontraesanak sortu litzake, EB-ren eta Israelen artean. Laburbilduz, prozesu independentistak kontraesan eta borrokak sor ditzake bi bloke inperialisten artean, Estatu bereko bi burgesien artean eta bloke inperialista beraren barnean baita.

Horregatik, azaroaren 9ko erreferendumean aukera egokia BAI-BAI-a zela adierazi genuen, honek prozesu independentistaren jarraipena baitzekarren eta, ondorioz, Catalunya-ko eta Espainiako burgesien arteko tirabiren jarraipena eta prozesuak independentziara segituz gero ziurrenik aipatutako borroka eta kontraesan inperialisten sortzea. Hau guztiagatik ezin izango genuke inolaz ere edozein kontsigna sasiraultzaileren aitzakipean prozesu independentistaren aurka egin, burgesien arteko borrokaren etetearen alde egitea baita eta, azken finean, burgesiaren ahultzearen aurka.

Horregatik, burgesiaren ahultzearen alde egin behar dugunez, borroka hauek bizitu eta indartu egin behar ditugu, burgesia katalanaren benetako nahiak salatu behar ditugu eta masa herrikoiek hori ulertzea lortu (ez baitu balio burgesia katalanak atzera egitean «guk genuen arrazoia» esatea, KKE-k Grezian erreferendumarekin egin duen bezala; arrazoia soilik izanda ezin baita garaitu, iraultza sozialerako masek egia eta jarrera iraultzailea ulertu eta bere egitea da beharrezkoa), eta hori ulertzeko ez da nahikoa burgesiaren nahiak salatzen dituen agitazio eta propaganda, masen esperientziak ere garrantzi handia du. Horregatik, prozesu independentistan ezin dezakegu burgesiaren nahiak besterik gabe salatu; bere asmoak masa guztien aurrean azaleratzearen alde egin behar dugu, masek bere esperientziaz ikusi dezaten burgesia katalanak ez duela nazio katalanaren askapena bilatzen eta proletalgo iraultzaileak bai ordea. Esperientziaz ohar daitezen, kataluniar nazioaren autodeterminazio-eskubidea eta nazio-askapena lortzeko interes handiena duena proletalgoa dela eta berak soilik eman diezaiokeela mugimendu independentistari nazio-zapalkuntzaren eta gainontzeko zapalkuntza guztien aurkako postura.

Nazio-askapena (komunistok zapalkuntza ororen aurka egin behar dugu) Komuniston betebeharra zapalkuntza guztiekin amaitzea da. Zapalkuntza horietako batzuk proletalgoaren diktaduraren bidez soilik konpondu daitezke; beste batzuk, ordea, kapitalismoan guztiz konpondu ezin badira, neurri handi batean baretzea posible da, esate baterako, nazio-zapalkuntza. Honek ez du esan nahi lehenago –kapitalismoan- konpon daitezkeen zapalkuntza hauek lehentasunik izan behar dutenik besteen aurrean eta hau lortzeko taktikoki beste klase batzuekin aliantzak egin behar ditugunik estrategia iraultzaile baten baitan egon barik, estrategia iraultzaile baten menpe ez dagoen taktika oro taktika erreformista baino ez baita izango. Izan ere, aipatu dugun bezala komunistok zapalkuntza guztiekin bukatu behar dugu eta guztiekin amaitzeko modu bakarra iraultza da, beraz, kapitalismoan konpon daitezkeen zapalkuntzen aurkako borroka, zapalkuntza guztien aurkako –sozialismoaren aldeko- borrokaren menpe egon behar du, hau baita zapalkuntza guztiak desagerrarazteko, hots, gure helburua betetzeko modu bakarra. Hala ere, beste aldetik, honek ez du esan nahi sozialismoan ez bada, desagerrarazi – edo neurri handi batean baretu- daitezkeen zapalkuntzak desagerraraztearen alde borrokatu behar ez dugunik, bukaerako helburuari kalterik egiten ez badio ez baitu zentsurik proletalgoaren egoera hobetuko duen zapalkuntza baten aurka ez egitea, arazo guztia konpontzen ez duela esanez. Kontsigna erreza da: aterabide demokratiko-burgesa duten zapalkuntza partikularren aurka borrokatu; borroka hori zapalkuntza guztien aurkako borrokaren menpe egonik.

Beharrezko azalpentxo hau egin ostean, har dezagun dagokigun gaia. Nazio-askapena (edo nazio-zapalkuntza nabarmenki baretzea behintzat) menperatze burgesaren baitan gauzatzea posible dena jakina da, hau da, nazio-zapalkuntzak aterabide demokratiko-burgesa duela, baina ez modu orokorrean, hau da, zapalkuntza nazionalik gabeko “mundu kapitalista bat” posible dela, inperialismoak nazio-zapalkuntza indartzen eta sortzen baitu, horregatik ezinda nazio-zapalkuntza “mundu kapitalistatik” desagerrarazi, dena den kasu partikular urrietan posible da menperatze burgesean honi gogor erasotzea, nazio-zapalkuntza nabarmenki leunduz(honek ez du esan nahi burgesiak nazio-askapena lortzeko asmorik duenik edo nazio-askapenaren borroka burgesiaren esku utzi behar denik; aterabide demokratiko-burgesa badu ere, masa herrikoi eta langileek dute konpontzeko interes handiena –bereziki proletalgoak- eta, beraz, borroka demokratiko-herrikoia da).

«Kapitalismoaren markoaren pean bertan egin daitekeena, gatazka nazionala ahalik eta gehien murriztea, bere oinarrian erasotzea eta proletalgoarentzat ahalik eta arrisku gutxien izan dezan egitea da» , hori lortzeko nazioen autodeterminazio-eskubidearen alde borrokatuz, izan ere, «sozialdemokraziaren helburua, nazioen autodeterminazio-eskubidearen alde borrokatuz, nazioen zapalkuntza politikari amaiera ematea da, politika hori ezinezko egitea eta, horrekin, nazioen arteko borrokaren oinarriak erasotzea, leuntzea, minimora murriztea»

Honen alde egin behar dugu komunistok, zapalkuntza nazionala minimora murriztearen alde eta inperialismoaren erreakziorako joerak zeregin hau nabarmenki zailtzen badu ere hau kapitalismoan nolabait egingarria da. Beraz, ez du balio, EeMK-ako erakunde askoren gisara, nazio-auzia eta autodeterminazio-eskubidea sozialismorako utzi behar dela esatea. Kapitalismoan egingarria bada, egin dezagun erabateko askapena beti helburu izanik! Zapalkuntza guztien aurka gauden heinean ezin dugu zapalkuntza bat, dena delakoa, leuntzeari uko egin. Nazioen kasuan ezin dugu autodeterminazio-eskubidearen alde borrokatzeari uko egin, izan ere, nazioen arteko gatazka leuntzeko «beharrezkoa da herria demokratizatzea eta nazioei aske garatzeko aukera ematea».

Catalunya-ri dagokionez, ordea, ezin daiteke bertako mugimendua, printzipioz, nazio baten askapen nazionalaren aldeko mugimendua denik esan, ezta erreferenduma autodeterminazio-eskubidea gauzatzeko denik. Izan ere, autodeterminazio-eskubidea nazioaren eskubidea da -edo gutxienez Estatu berberaren menpe dagoen zatiarena- eta jorratzen ari garen kasuan ez da nazio osoarentzako autodeterminazio-eskubidea gauzatzeko erreferenduma proposatzen, baizik eta Estatu beraren menpe dadoen zatiaren zati batentzako, beraz, ezin daiteke, besterik gabe, autodeterminazio-eskubide gisa definitu. Azken finean, nazio katalanean ekonomikoki indartsuena den lurraldea Catalunya bera izanda eta burgesia katalanaren asmoak zeintzuk diren jakinda logikoa da mugimendu independentista Catalunya-ra mugatzea; gainera, Catalunya-ko burgesiak ez du nazio katalan guztian Estatua presionatuko duen mugimendu sendo bat sortzeko indarrik, Catalunya-n soilik sortzeko, ordea, badu horretarako gaitasunik (mugimendu independentistak berak argi eta garbi uzten duen bezala). Hortaz, mugimendua nazio katalaneko zati batera soilik mugatzean ezin daiteke esan Països Catalans-en nazio-askapenaren aldeko mugimendua denik. Honek ez du esan nahi komunistok mugimendu hau bultzatu behar ez dugunik, bai mugimendu independentistak nazio-askapenaren aldeko mugimendura salto egin dezan – nazio-askapenaren aldeko borroka hori sozialismoaren aldeko borrokaren menpe jarririk- eta baita gorago aipatutako kontraesanengatik.

Beraz, beharrezkoa da erreferenduma nazio guztian –edo Estatu espainolaren menpe dagoen zatian hasiera batean- egin beharra adieraztea soilik honek ziurta baitezake nazio katalanaren autodeterminazio-eskubidea gauzatzea. Egia da, ordea, kapitalismopean autodeterminazio-eskubidea modu errealean ematea ezinezkoa dela, hala ere, Lenin-ek zioen bezala honek ez du esan nahi kapitalismoak dirauen bitartean autodeterminazio-eskubidearen alde borrokatu behar ez denik, guztiz kontrakoa baizik. Guztiz beharrezkoa da demokrazia politikoaren aldarrikapen denak formulatu eta praktikan jartzea, ez modu erreformistan, baizik eta iraultzailean; demokrazia burgesaren markoengatik mugatzen utzi barik, baizik eta hauek apurtuz .

Laburbilduz, egun burgesia katalanaren nahien menpe, “erabakitzeko eskubidearen” lemapean dagoen eta ia-ia kontraesanak sortzeko soilik balio duen mugimendua, benetako autodeterminazio-eskubidearen -eta, azken finean, nazio-zapalkuntza baretzearen – aldeko mugimendu bihur dadin egin behar dugu komunistok, nazio osora zabalduz, honek argi eta garbi burgesia katalanarengan kontraesanak sortuko lituzke mugimendua bere nahietatik urruntzean. Honen ondorioz, masak burgesiarengandik urrunduz eta tinko dirauen proletalgo iraultzailearengana hurbilduz.

Eginbehar internazionalista Honetaz gain, aipatzekoa da (labur bada ere) nazio-auzian komunistok dugun betebehar internazionalista. Honi dagokionez, nazio zapaltzaileko eta zapalduko proletalgoek helburu berbera badute ere, betebehar desberdinak dituzte. Alde batetik, nazio zapaltzaileko proletalgoak (Espainiakoak lantzen ari garen kasuan) «ezin du Estatu jakin baten mugen barnean nazio zapaldu bat indarrez mantentzearen aurka borrokatzeari utzi, eta hori da hain zuzen autodeterminazio-eskubidearen alde borrokatzea. “Bere” nazioak zapaltzen dituen kolonia eta nazioen banaketa politikorako askatasunaren alde egin behar du». Beste aldetik, «nazio zapalduko sozialistek [Kataluniakoak gure kasuan] batasun oso eta baldintzarik gabea defendatu eta praktikan jarri behar dute aparteko gogoarekin, baita nazio zapaldu eta zapaltzaileko antolakuntza batasuna ere», izan ere, beharrezkoa da «Estatu jakin bateko nazio guztietako proletalgoen klase borrokaren aliantza estua, banaezina» . Aliantza hori gauzatzeko eta zentralismo demokratikoa errealitate bihurtzeko beharrezko da Alderdia bakarra izatea, baina batasun hau soilik izango da posible nazionalismo guztiak alde batera utzi eta internazionalismo proletalgoa gure egitean. Zoritxarrez eginbehar internazionalista hauek gaur egun oraindik EeMK-n ez daude argi, bai errealitatean banatzeko askatasuna ukatzen dutenengatik (gero aztertuko ditugun esaldi zentzubakoen aitzakipean) eta baita proletalgoaren batasuna ukatzen dutenengatik; azken finean, biak internazionalismo proletalgoa ukatuz, eta batzuk nazionalismo espainolean eta besteak euskal nazionalismoan eroriz (lehenengoa bigarrena baino txar eta erreakzionarioagoa izanik). Hala ere, gai honetan ez gara gehiago luzatuko dagoeneko aurreko lanetan landu baitugu eta ez da lan honen helburua gai hau bereziki lantzea.

PCPE eta EeMK beste erakunde batzuen jarrera EeMK-ko (Estatu espainoleko Mugimendu Komunista) zenbait erakundek,EeMK-ko (Estatu espainoleko Mugimendu Komunista) zenbait erakundek, prozesu independentistaren aurka egitean, prozesua proletalgoaren gidaritzapean ez dagoela argudiatzen dute eta baita “jaio” litekeen Estatu Katalana burgesa izango litzatekeela ere. Horretaz gain, klase-batasunaren izenean ere prozesu independentistaren aurka egiten dute. Argumentu sasimarxista honek guztiz agerian uzten du erakunde hauen nazionalismo espainola. Ikus dezagun bada ea argumentu hauek nazionalismo espainolaren erakusle diren eta, ondorioz, argumentu hauen bidez burgesia espainolari fabore egiten dioten.
1- Prozesu independentista proletalgoaren gidaritzapean ez dagoela argi egonda, noren gidaritzapean dago prozesu independentistaren aurkako postura? Ez al da akaso Espainiako burgesia bere gidari? Orduan, borroka honen arteko jarreren gidariak eta, beraz, borrokaren parte-hartzaileak, Estatu espainoleko eta Kataluniako burgesia badira, bata bestearen aurka egonda, honek bi burgesiak ahultzen dituela argi dago eta elkar-ahultze hori proletalgoaren nahietarako onuragarria dela ere. Hala ere, ez gara hemen gai honen inguruan gehiago sakonduko, dagoeneko landu baitugu. Beste aldetik, proletalgoa prozesu honen gidari ez izatearen arrazoia “baliteke” gidaritza hori burutzeko tresna falta dela izatea, Alderdi Komunista hain zuzen ere. “Baina ez al dakizu gure erakundearen izena irakurtzen? –esango digute haiek- Alderdi Komunista gu gara, lagun”. Beno ba, hori horrela bada, mugimendu independentistaren gidari proletalgo iraultzailea izan dadin egin beharko duzue kexak alde batera utzita; gidaritza horren bidez, mugimenduak autodeterminazio-eskubidea helburu izan dezan eta burgesien arteko kontraesanak handitzeko, baita burgesia katalanaren barnekoak ere, proletalgo iraultzailearen gidaritza onartzea edo bere asmoak alde batera uztearen artean erabaki behar izatean, lehenago edo beranduago burgesia katalanaren benetako nahiak agerian utziz eta Catalunya-ko masa langile eta herrikoiak komunistengan bere gidaria ikusiz, honela masa hauek sozialismoaren aldeko borrokara hurbilduz.

2- Estatu Katalan independentea kapitalista izango litzatekeela argi egonda, zer da ba Estatu espainola? “Kapitalista, noski, baina kontuz! Guk erreferendumean Estatu sozialistaren aldeko papeletak sartu genituen”, Kataluniak bere asmo eta helburuak adierazi behar zituen erreferenduma boikoteatuz, baina hori bai instituzio espainoletako edozein hauteskunde boikoteatzea inolaz ere ez! Estatu espainolak bere klase-izaera ezkutatzeko ia urtero antolatzen dituen hauteskundeek sekulako garrantzia baitute Estatu espainolaren eta bere militarren mehatxupean lehenengoz egiten den erreferendum batekin! Estatu espainolaren instituzioetako hauteskundeek, gaur egun, sistema demokratiko-burgesa izugarri ezegonkortu dezakete, baina burgesiaren artean kontraesan eta borroka mantendu eta areagotzeko – eta, ondorioz, burgesiak ahultzeko- balio duen erreferendum batek menperatze burgesa indartu baino ez du egiten! Burgesia katalanaren duda eta ezbaien aurrean postura iraultzaile sendo bat izateak burgesia katalana soken kontra jartzea eta, bide batez, bere benetako nahiak agerian uztea masen konfiantza irabaziz, horrela mugimendu demokratiko-herrikoiaren gidaritza burutuz hutsaren hurrengoa da, hobe da hautesontzietan inora ez doan papeleta bat sartzea “Estatu sozialistaren alde”, baina mugimendu demokratiko-herrikoiari muzin eginez eta bide batez demokrazia burgesa egonkortuz, hori da komuniston eginbeharra!

3- Klase-batasunaren aitzakipean Catalunya-ko mugimendu independentista ukatzen badute, klase-batasuna beti beharrezkoa izanda, suposatzen dugu haiek ez dutela inoiz mugimendu nazional bat bera ere babestuko, baina jakin badakigu marxismo-leninismoak ez duela mugimendu nazionalekiko jarrera hau, marxismo-leninismoak kapitalismoa ahultzen dituen mugimendu nazionalak babesten dituela. Horretaz gain, suposatu beharko dugu kapitalismoak dirauen artean autodeterminazio-eskubidearen aldeko edozein borrokaren aurka egingo dutela “klase-batasuna” aldarrikatuz, klase-batasuna beti baita funtsezkoa. Hau ere, soberan dakigu ez dela maxismo-leninismoak defendatzen duena. Beste aldetik, zer klase-batasunetaz hitz egiten dute? Ba al dago, gaur egun, Estatu espainolean klase-batasuna gauzatzen duen Alderdia? Azkenik, badirudi ez dute ulertzen klase-batasuna eta autodeterminazio-eskubidearen aldeko borroka ez daudela kontrajarrita, internazionalismo proletalgoa aplikatuz biak bide berdinetik doazela eta funtsean autodeterminazio-eskubidea klase-batasunaren izenean ukatzea nazionalismo espainolaren erakusle baino ezin dela izan.

Azken finean, Kataluniako burgesiari eta nazionalismo katalanari mesede egitearen beldur izateagatik Espainiako burgesia eta nazionalismo espainolari fabore egiten diote, besteak baino are erreakzionarioagoak direnak. Estatu osoko proletalgoaren klase-batasuna aldarrikatzen dute, klase batasun hori nazio zapalduen banatzeko askatasuna onartu ezean ezinezko dela konturatu gabe. Internazionalismo proletalgoa aldarrikatzen dute, internazionalismo hori euren nazionalismoarekin –eta edozeinekin- bateraezina dela konturatu gabe. Dirudienez ez dira ohartzen nazio desberdinetako burgesien artean borrokak sortzen direla eta hauek proletalgoarentzako onuragarriak izan daitezkeela, Alderdi Komunista paregabea zuena gero!

Alderdi Komunistaren bidean Hala ere, komunistak ez gara gezur eta ilusioez bizi. Aipatu dugun guztia zuzena dela uste badugu ere, ezinezkoa da aipatutako egitekoak egoki aurrera eramatea Alderdi Komunistarik ez dagoen bitartean, eta Alderdi Komunista ez da existituko erakunde baten izena hori izateagatik edo erakunde desberdin batzuk batzeagatik bere batasuna Alderdia dela aldarrikatuz, eta Alderdi Komunista ez da existituko teoria iraultzaile batez gidatutako praktikarik eta praktika iraultzaileaz hornitutako teoriarik ez badu. Alderdia (berr)eratzea da komuniston oinarrizko eginbeharra gaur egun, hori barik ezinezkoa delako Catalunya-ko prozesuak sortutako egoera eta baldintzak iraultza sozialistaren bidean aipatu bezala aprobetxatzea. Horregatik, gure helburu nagusia gaur egun Alderdi Komunista (berr)eratzea izanda, mugimenduan egin beharreko lana batik bat honen menpe egon beharko luke, helburu hori lortzeko baldintzak sortuz, eta mugimenduaren parte diren elementu kontziente eta aurreratuenak komunismora hurbiltzea, burgesiaren nahiak salatuz eta proletalgoaren interesak azalduz, bere gidaritza beharrezko egiten dituen interesak eta, ondorioz, gidaritza hori ezartzeko proletalgo iraultzailearen erakundearen eta berau gidatzeko teoria iraultzailearen beharra argi utziz eta, era berean, Alderdia eraikitzeko egin beharrekoa, idazlan honetan landuko ez duguna.

Eginbeharrak (laburpena) Gorago aipatu dugu prozesu independentistak kontraesan eta borrokak sor ditzakeela burgesia ezberdinen artean, eta printzipioz borrokak menperatze burgesa ahultzen badu ere, posible da, ere berean, bi parteetako batek prozesuaren bidez indar handiagoa lortzea. Hala ere, komunistok ez dugu inolaz ere honen beldurrik izan behar, proletalgoaren klase-independentzia mantentzen den heinean, sozialismorako bidean burgesia edo bloke inperialista baten aurka borrokatzean beste burgesia edo bloke inperialista batek etekinak lortzen baditu; hasieran indartu egin badaiteke ere, luzera, sozialismora hurbiltzeko balio izan duenez, kapitalismo mundialaren erorketa ere hurbildu egiten du, burgesia edo bloke inperialista guztien erorketa ere hurbilduz. Catalunya-ko prozesuak printzipioz sozialismora hurbiltzen ez bagaitu ere, komunistok egoki jarduten badugu posible da egoera proletalgoaren nahietarako erabili ahal izatea; horregatik, BRICS-ak edo burgesia katalana hasiera batean indartuko balira ere, borrokak orokorrean menperatze-forma burgesa ahultzeaz gain, komunistok gure egitekoak eginez gero, Catalunya-ko burgesia eta BRICS-ak ere ahulduko lituzke luzera begira. Beraz, ezin gaitu horrek gure bidean geldiarazi. Baina sozialismora hurbil gaitezen beharrezkoa da gure egitekoak egitea, gure ustez egiteko horrek gorago aipatutakoak izanik eta bi zatitan bana daitezkeenak.

Alde batetik, egiteko orokorrak, gaur egungo egoera konkretuak eta errealitatea aztertuz, nazio-askapenaren eta sozialismoaren alde egin beharrekoa: prozesu independentistaren jarraipena kontraesanak handitzeko eta burgesiak ahultzeko helburuarekin; mugimendu independentista autodeterminazio-eskubidearen aldeko mugimendu nazional bihurtzea; agitazio, propaganda eta esperientziaren bidez, burgesiaren asmoak agerian ustea masa herrikoi eta langileak autodeterminazio-eskubidearen defentsa sutsua egiten duen proletalgo iraultzailearen gidaritzapean jarriz eta, azkenik, internazionalismo proletalgoaren bidez nazionalismoen aurkako borroka, eta nazio zapaldu eta zapaltzaileko klase-batasuna lortzea, borroka bateratua aurrera eraman ahal izateko. Beste aldetik, aipatu dugun Alderdiaren (ber)eratzea dugu helburu, hau lortzeko beharrezko baldintzak sortuz eta elementu aurreratuenak komunistongana erakarriz.

Biak dira guztiz beharrezkoak, lehenengoak gaur egungo egoera sozialismoaren beharretarako erabiltzeko eta Alderdiaren (ber)eratzean masengandik ez urruntzeko, beraien aldarrikapen demokratiko-herrikoi nagusiak gure eginez eta masek aldarrikapen horien aldeko borrokan izandako sendotasun eta indarragatik komunistongan erreferenteak ikusiz. Hau egin barik, masak gugana ez hurbiltzeaz gain, gure aurkako jarrera ere hartuko zuten, berbontzi hutsak izateagatik, esaldi sasiiraultzaileak esateagatik eta baita praktika iraultzailea alde batera uzteagatik ere. Hortaz, masekin fusioa ez lortzean ezin esango genuke Alderdi Komunistarik dagoenik esan. Bigarrena, era berean, sozialismorako bidean behar-beharrezkoa da eginbehar horiek modu bateratu eta iraultzailean egin ahal izateko eta prozesu independentistari etekin maximoa atera ahal izateko.

Horregatik, historiaren gurpilean aurrera egiteko beharrezkoa da nazionalismoen banderaren lekuen internazionalismo proletalgoarena igotzea: nazioen banatzeko askatasunaren defentsa eta Estatuko nazio guztietako proletalgoaren batasunaren sutsua eginik, burgesia ahultzearen alde eta proletalgoa bere Alderdiaren bidez indartzearen alde tregoa gabe borrokatuz.

Era berean, salatu beharra dugu kataluniako burgesia nazionalaren (uler dadila hauxe kataluinaren naziotasuna aldarrikatzen duen sektorea bezala) jokoa prozesuarekin. Iaz erreferenduman kataluniako nazioak independentziari BAI esan ostean, oraindik ere trikimaluek indarrean darraite eta anbiguetatez beteriko hauteskunde “plebiszitarioak” antolatu dituzte, non katalanen hitz zilegia burgesiaren morroiek esparru parlamentarioan erabakiko duten. Egia esan, ez dago inongo bermerik JxSi koalizioak irabaziz gero independentzia aldarrikatu dezan; Artur Mas bera etengabe dabil Espainiarekin hitz egin behar dela esanez, eta CUP berak koalizioan parte hartzeari uko egin dio, arrazoi berarengatik. Hauteskundeak irabazi ostean independentzia ez aldarrikatzeak enegarren fartsa suposatuko luke burgesia katalanaren eskutik. Aldarrikatuta ere, eta momentuz inongo indar inperialistaren babesik gabe, nekez saihestuko dute Katalunian espainiar estatuaren esku hartze politiko (autonomia bertan behera utziz eta Auzitegi Konstituzionalaren mekanismoak indarraz jarriz) edota militarra (hain entzuna den tankeen mehatxua praktikan jarriz). Zentzu honetan, burgesia katalanak hitza betetzeko lukeen aukera bakarra txinatar edo errusiar inperialisten babesa eskuratzea da, Europar Batasuna presionatzeko asmoz edo zuzenean bloke inperialistaz aldatze aldera. Aukera bien aurrean (Estatuarekin negoziazioa bilatzea ala independentzia aldarrikatzea), lehenengoak dirudi litekeena, batez ere orain arteko burgesia nazionalaren jarrera kontuan izanda.
Komunistok, ezinbestean, iazko erreferendumaren (A9) erabakia bete dadin galdegitea besterik ez dugu, autodeterminazio eskubidea aldarri legez izanik. Handik aurrera, hauteskunde burgesek, parlamentarismoak, eta tankerakoek nazio katalanaren erabaki zigeliaren bortxatzea baino ez dute islatzen. Ondorioz, Kimetzek boikotaren planteamendua beretzen du I27ko hauteskundeen aurrean, engaimenduaren seinale baitira guretzat

Estándar
Auzi Nazionala

Autodeterminazioa eta GED ekimena

Igande honetarako (Ekainak 21), Gure Esku Dago plataformak “Gaur hautestontzia, bihar erabakia” lelopean “erabakitzeko eskubidea” aldarrikatzeko ekitaldiak deitu ditu Euskal Herriko hiriburuetan. GED ekimena Herrialde Katalanetako ANCn oinarrituta jaio zen, hark zuen arrakastaren ondorioz. Honelaxe, GEDk izate sendoa hartu du Euskal Herrian. Antza, plataforma honen izatea autodeterminazio eskubidea (erabakitzekoa, euren hitzetan) gauzatua izan dadin lan egitea da. Baina, zelan liteke plataforma zibil batek hainbat borrokaren ostean lortu ez dena eskuratzea?

Izan ere, Euskal Herrian autodeterminazioaren aldeko jarrera oso errotuta dago gizartean. Izan independentziaren alde zein kontra, gehiengo zabalak demokratikoki erabakitzeko nahia du, eta hori sistematikoki ukatua izan da bi Estatu inperialisten barrenetatik. Kontua da GED bezalako plataforma zibil baten mugak zeintzuk diren orain dela oso gutxi ikusi genituela Katalunia aldean. Bertan, kontsultaren emaitzek %80ko emaitzekin (espainiar monopolistek egindako boikota gorabehera) independentziari baiezkoa eman ostean, ustez kontsultaren aldeko ziren alderdi politiko burgesek debatea parlamentura eraman behar zela erabaki zuten, euren gotorlekura, alegia. Horren aurrean, ANC mutu geratu eta katalanen erabakia bortxatua izan zedin galarazteko ez zuen inongo mugimendurik egin.

Guk ez diogu inongo trabarik jarri nahi zilegi eta aurrerakoia den aldarrikapenari, baina aldarrikapen horrek dituen mugak kontuan hartu beharrekoak direla iritzi diogu. Era berean, Katalunian emandako prozesua ez da izan ANCren jenialtasunari esker, baizik eta burgesia katalanak abiaturiko mugimenduaren ondorioz. Beraz, euskal burgesiak horrelakorik abiarazteko intentziorik ez duenean, GEDren arrakasta ez da helduko. Izan ere, euskal burgesiak bere klase-kide katalanak baino posizio erosoagoa du espainiar estatuko klase menperatzaileen blokean, kontzertu ekonomikoaz hornituta dagoelarik. Egoera honen aurrean, burgesia txiki euskaltzalea da autodeterminazioa eta independentziaren aldeko apustua egin dezakeen bakarra GED bezalako proiektu baten bidez. Ez dezagun ahantzi nazio askapenak izaera interklasista duela; proletalgoaren zein burgesiaren arazoa dela.

Euskal naziotasunaren arazoa konpondu beharreko problematika da; eta problematika honen muina estatu burgesek Euskal Herriaren naziotasunaren kontra etengabean eragin dituzten zapalkuntza, jazarpen eta etnozidio praktikak izan dira. Hortaz, egoera honekin amaitzeko ezinbestean behar du Euskal Herriak bere zapaltzaileetatik banatzea; eta hori bi eratara da egingarri: 1) Autodeterminazio eskubidearen bidez estatuetatik independizatuz edo 2) estatu zapaltzaileak suntsituz eta nazioarteko bizikidetza sustatuz herrien artean. Bigarren aukera honek mugimendu iraultzailearen bidez nazio auzia konpontzea dakar, lehenengo aukerak iraultza gauzatzeke uzten duen bitartean, eta nazio askapenaren prozesua burgesiaren gidaritzapean. Estatuak suntsitzeko, nazioartekotasun proletarioa aplikatu beharra dago hauek osatzen dituzten nazioetako beharginen artean, nazionalismo ororen kontra eginez eta nazioen arteko eskubide berdintasuna sustatuz egun nagusi diren jarrera zapaltzaile eta etnoziden aurrean.

Kimetzek, nazio askapenaren alde diharduen erakunde komunista legez, nazio auzia bide iraultzailetik konpontzeko hautua egiten du, bide zilegi eta demokratikoena baita. Horretarako, ezinbestekoa da Euskal Herriaren nazio zapalkuntza gauzatzen duten estatu inperialisten behin-betiko eraisketa, eurek zapaldutako herriak aske eta haien etorkizunaren jabe izan daitezen bandera gorripean. Ekin diezaiogun komunismoaren birsorpenari, iragandako akatsak gainditu eta botere-egitura beharginak gauzatzeko Alderdi Komunista materializatze aldera.

GORA EUSKAL HERRI GORRIA!
GORA NAZIOARTEKOTASUN PROLETARIOA!
IRAULTZA ALA HIL!

Estándar
Auzi Nazionala

Análisis sobre el proceso independentista de Catalunya

La burguesía nacional catalana ha convocado elecciones “plebiscitarias”, como sustituto del referéndum. Este es un suceso de suma importancia en la historia de Catalunya y del Estado español, y por ello necesita un análisis minucioso para determinar los movimientos que se podrían dar en la correlación de fuerzas. De todos modos, nosotros no creemos que unas elecciones burguesas convencionales puedan ser el medio de decidir el futuro de la nación catalana, aún más teniendo en cuenta que ya está celebrado el referéndum, mediante el cual se aprobó la independencia con el 80% a favor y que más tarde fue incumplido por la burguesía.

Contradicciones

Como decía Lenin «para la revolución no basta con que las masas explotadas y oprimidas tengan conciencia de la imposibilidad de seguir viviendo como viven y exijan cambios; para la revolución es necesario que los explotadores no puedan seguir viviendo y gobernando como viven y gobiernan. Sólo cuando los “de abajo” no quieren y los “de arriba” no pueden seguir viviendo y gobernando como antes, sólo entonces puede triunfar la revolución». Siendo el Partido Comunista el dirigente de la revolución, al PC le toca claramente organizar la revolución, crear las condiciones necesarias para ella: los subjetivos (que los “de abajo” no quieran) y, en la medida de lo posible, los objetivos (que los “de arriba” no puedan). Aunque las condiciones objetivas, en un principio, las crearía el propio desarrollo del capitalismo –imperialismo- y las contradicciones, disputas y guerras entre distintas burguesías, el PC ha de fortalecer y avivar esas luchas para que la burguesía sea más débil.

El proceso independentista de Catalunya ha creado claramente contradicciones entre la burguesía catalana y española y, por lo tanto, la continuación y el desarrollo del proceso mantendría esas contradicciones y, posiblemente, las agravaría. Pero las contradicciones y luchas que crea no son solamente entre la burguesía de Catalunya y la de España, sino que también podría crear contradicciones entre el bloque imperialista “de occidente” y los BRICS: al estar la UE en contra de la independencia de Catalunya y ponerle obstáculos para entrar en ella, los BRICS podrían aprovechar la situación para comenzar a establecerse en Europa, avivando las contradicciones entre ambas potencias imperialistas. Además de eso, son conocidas las buenas relaciones entre Israel y Catalunya, pudiendo crear contradicciones dentro incluso del bloque imperialista “occidental”. Resumiendo, el proceso independentista bien podría crear o agravar las contradicciones entre los dos bloques imperialistas, entre dos burguesías de un mismo Estado y dentro de un bloque imperialista.

Por eso, ante el 9-N manifestamos que la elección correcta era el SÍ-SÍ, ya que esta conllevaba la continuación del proceso independentista y, por lo tanto, la creación o agravación de las contradicciones entre distintas burguesías y bloques imperialistas. Es por eso por lo que no podríamos bajo cualquier consigna pseudorrevolucionaria hacer frente al proceso independentista, ya que sería apoyar el fin de la lucha entre la burguesía y, al fin y al cabo, posicionarnos contra el debilitamiento de la burguesía.

Por eso, como tenemos que tratar de que la burguesía sea más débil, tenemos que avivar y fortalecer esas luchas, denunciando los intereses reales de la burguesía catalana y que las masas populares lo comprendan (ya que no vale decir que nosotros teníamos razón cuando la burguesía se eche para atrás, tal y como hizo el KKE en Grecia con el referéndum; ya que sólo teniendo la razón no se puede vencer, para la revolución es necesario que las masas entiendan la verdad y hagan suyas las posturas revolucionarias), y para que lo entiendan no es suficiente con la agitación y propaganda que lo denuncie, sino que la experiencia de las masas también tiene una vital importancia. Por lo tanto, en el proceso independentista no podemos limitarnos a denunciar los intereses de la burguesía catalana, debemos tratar de exteriorizar y sacar a la luz sus objetivos para que las masas puedan comprobar que la burguesía catalana no busca la liberación nacional del pueblo catalán y, en cambio, el proletariado revolucionario sí lo hace. Para que mediante la experiencia se den cuenta de que es el proletariado el que mayor interés tiene en conseguir el derecho de autodeterminación y la liberación nacional de los Països Catalanas, y que sólo él puede darle al movimiento independentista la postura contra la opresión nacional y todas las demás opresiones.

La liberación nacional

El objetivo de los comunistas es acabar con todas las opresiones. Si bien algunas de esas opresiones tan solo pueden solucionarse mediante el socialismo; otros, en cambio, pueden solucionarse en gran medida (si no totalmente) bajo el capitalismo, por ejemplo, la opresión nacional. Esto no quiere decir que al poder solucionarse antes deban tener mayor prioridad y que para lograrlo haya que juntarse con otras clases tácticamente sin que esté subordinada a una estrategia revolucionaria, ya que toda táctica que no esté bajo una estrategia revolucionaria sólo llegará a ser una táctica reformista. Porque, como hemos afirmado debemos terminar con todas la opresiones y la única forma de hacerlo es mediante la revolución, por lo tanto, la lucha contra las opresiones que puedan solucionarse bajo el capitalismo, debe estar subordinada a la lucha contra todas las opresiones –es decir, a favor del socialismo-, ya que esta es la única forma de acabar con todas las opresiones. Por el otro lado, de aquí no se desprende que si no es bajo el socialismo no se ha de tratar de acabar con las opresiones que tienen salida bajo el capitalismo, como ciertas organizaciones del MCEe creen. La consigna es simple: luchar contra las opresiones que tengan salida democrático-burgués, subordinándolo a la lucha contra todas las opresiones.

Después de esta necesaria aclaración, tomemos el tema que nos corresponde. Es sabido que la liberación nacional (si no es completamente, en gran medida) se puede conseguir en el capitalismo, es decir, que la opresión nacional tiene una salida democrático-burguesa; aunque no en modo general, como si un “mundo capitalista” sin opresión nacional fuera posible, pero en ciertos casos particulares sí que es posible.

«Lo que sí se puede [hacer], incluso dentro del marco del capitalismo, es reducir al mínimo la lucha nacional, minarla en su raíz, hacerla lo más inofensiva posible para el proletariado» , luchando por el derecho de autodeterminación para conseguirlo, ya que con ello «la socialdemocracia se propone como objetivo poner fin a la política de opresión de las naciones, hacer imposible esta política y, con ello, minar las bases de la lucha entre las naciones, atenuarla, reducirla al mínimo».

A favor de esto tenemos que hacer los comunistas, a favor de reducir la opresión nacional al mínimo posible y aunque la tendencia del imperialismo a la reacción dificulta en gran medida este quehacer en cierta medida, sigue siendo posible conseguirlo bajo la dominación burguesa. Por lo tanto, no vale decir que hay que dejar la cuestión nacional y el derecho de autodeterminación para el socialismo. ¡Si es factible en el capitalismo, hagámoslo teniendo la total liberación siempre como objetivo! En cuanto que estamos contra todas las opresiones, no podemos negarnos a suavizar cualquier opresión. En el caso de las naciones no podemos negarnos a luchar por el derecho de autodeterminación, ya que para aminorar las luchas entre las naciones «es necesario democratizar el país y dar a las naciones la opción de desarrollarse libremente».

En cuanto a Catalunya, en cambio, no se puede decir, en un principio, que sea un movimiento por la liberación nacional de una nación, ni siquiera que el referéndum sea para materializar el derecho de autodeterminación. Ya que el derecho de autodeterminación es un derecho de la nación –o por lo menos de la parte de la nación que está bajo un mismo Estado- y en el caso catalán no se propone la libertad de separación de toda la nación, sino de una parte de la parte que está bajo el dominio del Estado español, por lo que, no es posible, definirlo, sin más, como derecho de autodeterminación. Teniendo en cuenta los objetivos de la burguesía catalana y que Catalunya es la parte más poderosa económicamente de la nación catalana, es lógico que el movimiento independentista se limite a Catalunya. Además, por el momento, la burguesía catalana no tiene la capacidad de crear y dirigir un movimiento que presione al Estado en toda la nación catalana, en cambio, en Catalunya sólo sí (tal y como lo demuestra el propio movimiento independentista). Por lo tanto, al limitarse el movimiento a una sola parte de la nación, no podemos decir que sea un movimiento por la liberación nacional de los Països Catalans. Esto no quiere decir que no debamos apoyar este movimiento, tanto para tratar de que el movimiento independentista se convierta en un movimiento por la liberación nacional –subordinando esta liberación a la lucha por el socialismo-, como por las contradicciones antes mencionadas.

Por lo tanto, es necesario dejar claro la necesidad de hacer el referéndum en toda la nación –o, por lo menos, en la parte del Estado español- ya que sólo así se conseguiría materializar el derecho de autodeterminación. Es cierto, en cambio, que bajo el capitalismo el derecho de autodeterminación se dé de una forma real, pero esto no quiere decir que mientras dure el capitalismo no se haya de luchar por el derecho de autodeterminación, sino todo lo contrario. Es necesario formular y poner en práctica todas las reivindicaciones de la democracia política, no a la manera reformista, sino al modo revolucionario; no dejándose constreñir por los marcos de la legalidad burguesa, sino rompiéndolos.

Resumiendo, tenemos que tratar de convertir el movimiento que hoy en día está bajo los intereses de la burguesía catalana, que tiene como objetivo “el derecho a decidir” y que casi-casi sólo sirve para crear contradicciones, en un movimiento por el derecho de autodeterminación –y, por lo tanto, por la liberación nacional- a nivel nacional, logrando además crear contradicciones en la burguesía catalana al desviarse de sus objetivos. Y como consecuencia de eso, logrando separar a las masas de la burguesía catalana y acercándolas al proletariado revolucionario que permanece firme.

La tarea internacionalista

Además de esto, cabe señalar (aunque sea muy brevemente) las tareas internacionalistas que los comunistas tenemos respecto a la cuestión nacional. En cuanto a esto, aunque el proletariado de la nación opresora y de la nación oprimida tienen el mismo objetivo, los quehaceres de cada uno de ellos son distintos. Por un lado, el proletariado de la nación opresora (el de España en nuestro caso) «debe exigir la libertad de separación política de las naciones y colonias que “su” nación oprime». Los proletarios de la nación oprimida, en cambio, (es decir, el de los Països Catalans) «deben defender y poner en práctica con especial ahínco la unidad completa e incondicional, incluyendo en ello la unidad organizativa, de los obreros de la nación oprimida con los de la nación opresora», debido a que, es necesaria «la alianza más estrecha, indisoluble, de la lucha de clase de los proletarios de todas las naciones de un Estado determinado» . Para materializar esa alianza y que el centralismo democrático sea realidad es necesario que le Partido sea uno, pero esta unidad sólo será posible cuando se dejen a un lado todos los nacionalismos y, en su lugar, pasemos a abrazar el internacionalismo proletario. Tristemente, hoy en día, estas tareas internacionalistas no están claras en el MCEe, ya sea por los que en la realidad rechazan el derecho a la separación política (mediante argumentos sin sentido que en seguida analizaremos), como por los que rechazan la unidad del proletariado de todo el Estado; unos cayendo en el nacionalismo español y los otros en el nacionalismo de la nación oprimida (siendo el primero más reaccionario). Aún así este tema no lo desarrollaremos más ya que no es el objetivo de este trabajo.

La postura del PCPE y otras organizaciones del MCEe

Algunas organizaciones del MCEe, al posicionarse en contra del proceso independentista, argumentan que el proceso no está bajo la dirección del proletariado y también que el Estado catalán que fuera a crearse sería burgués. Otra excusa usada por estas organizaciones es la de la unidad de clase. Estos argumentos pseudomarxistas son reflejo, al fin y al cabo, del nacionalismo español de estas organizaciones, que trataremos de demostrarlo en las siguientes líneas:

1- Estando claro que el proceso independentista no está dirigido por el proletariado, ¿quién es el que dirige la posición contraria al proceso independentista? ¿No es acaso la burguesía española la que lo dirige? Por lo tanto, si los dirigentes de esta lucha son la burguesía española y catalana, esta lucha entre ambas ha de debilitarlas mutuamente y esto ha de ser lógicamente beneficioso para el proletariado, como hemos señalado anteriormente. Por otro lado, “puede” que la razón para que el proletariado no dirija esta lucha sea que le falte la herramienta para hacerlo, que no es otro que le Partido Comunista. “Pero, ¿es que no sabes leer el nombre de nuestra organización? –nos dirán ellos- El PC somos nosotros”. Bien pues, si eso fuera así deberíais de tratar de hacer al proletariado dirigente de esta lucha democrática, dejando a un lado las quejas y lamentos; para que mediante esa dirección el movimiento tenga por objetivo el derecho a la autodeterminación, para agravar las contradicciones entre las burguesías e incluso en la propia burguesía catalana, al obligarle a elegir entre la dirección del proletariado revolucionario y el abandonar sus aspiraciones, dejando claro ante las masa obreras y populares los objetivos reales de la burguesía catalana y haciéndoles ver en los comunistas los que más firmemente se muestran contra todo tipo de opresión, acercando así a estas masas a la lucha por el socialismo.

2- Estando claro que el Estado Catalán independiente sería capitalista, ¿qué es pues el Estado español? “Capitalista, claro, ¡pero ojo! Nosotros en el referéndum metimos papeletas por el Estado Socialista”, boicoteando el referéndum mediante el cual Catalunya tenía que mostrar sus objetivos y deseos; pero eso sí, ¿boicotear las elecciones para cualquier institución española? ¡De ninguna manera! Y es que las elecciones que el Estado español celebra casi cada año para disfrazar su naturaleza de clase cobran mil veces más importancia que un referéndum que se hace por primera vez y bajo la amenaza del Estado y sus militares. ¿Quién puede no ver que las elecciones para las instituciones del Estado español desestabilizan considerablemente el sistema democrático-burgués y que el referéndum que podía debilitar a la burguesía, en cambio, sólo fortalecía la dominación de la burguesía? ¡De nada sirve tener una postura revolucionaria firme ante las dudas, atrayendo así a las masas; es mucho mejor meter una papeleta que no va a ningún lado, pero, eso sí, “a favor del Estado socialista” mientras rechazan al movimiento democrático-popular y ayudan a estabilizar la democracia burguesa! ¡esa es la verdadera tarea de los comunistas!

3- Si en nombre de la unidad de clase rechazan el movimiento nacional catalán y teniendo en cuenta que la unidad de clase es siempre necesaria, podríamos suponer que estas organizaciones nunca apoyarían ningún movimiento nacional, pero es bien sabido que el marxismo-leninismo no tiene esta actitud frente a los movimientos nacionales, ya que apoya los movimientos nacionales que puedan debilitar el capitalismo. Además, podemos suponer que bajo el capitalismo siempre rechazarán el derecho a la autodeterminación, por considerarla contraria a la “unidad de clase”, ya que la unidad de clase es siempre fundamental. De sobra sabemos también que no es esto lo que el marxismo-leninismo defiende. Por otro lado, sería interesante saber de qué unidad de clase hablan, ¿es que existe en el Estado español el Partido Comunista capaz de hacer real esa unidad? Por último, parece que no entienden que la unidad de clase y el derecho de autodeterminación no están contrapuestos, que mediante la aplicación del internacionalismo proletario ambos van de la mano y que, al fin y al cabo, rechazar el derecho a la autodeterminación en nombre de la unidad de clase no puede ser muestra más que de su nacionalismo español.
Estas organizaciones, por miedo a ayudar a la burguesía catalana y al nacionalismo catalán, acaban haciéndole el juego a la burguesía y al nacionalismo de la nación opresora, aún más reaccionario que el primero. Reivindican la unidad de clase del proletariado de todo el Estado, obviando que esa unidad es imposible sin el reconocimiento real del derecho de las naciones oprimidas a separarse. Reivindican el internacionalismo proletario ignorando que ese internacionalismo es incompatible con su nacionalismo –y con cualquiera-. ¡Excelente ese Partido comunista vuestro!

En el camino del Partido Comunista

Pero los comunistas no vivimos de ilusiones y mentiras, afrontamos la realidad para ser capaces de transformarla. Aunque consideremos que todo lo expuesto anteriormente sea justo, es imposible llevar adelante acertadamente las tareas planteadas mientras no exista el Partido Comunista, y el PC no existirá porque una organización se autodenomine así, ni porque varias organizaciones se unan reivindicando que su unión ha creado el PC. El PC no existirá mientras no tenga una práctica guiada por una teoría revolucionaria y una teoría enriquecida por una práctica revolucionaria. Es por eso que la (re)constitución del Partido es la principal tarea de hoy en día, porque sin él es imposible, entre otras cosas, aprovechar las condiciones creadas por el proceso catalán para la revolución socialista. Por eso, siendo nuestro primordial objetivo la (re)constitución, el trabajo de los comunistas en el movimiento debería estar en gran medida subordinado a esto, creando las condiciones necesarias para llevar la (re)constitución a cabo y atrayendo a los elementos más conscientes y avanzados a las posiciones revolucionarias, explicando los deseos de la burguesía y los del proletariado, los cuales hacen necesaria su dirección y, por lo tanto, la organización del proletariado revolucionario (con una teoría revolucionaria) mediante el cual poder ser el dirigente.

Conclusión

Más arriba hemos mencionado que el proceso independentista puede crear y crea contradicciones y conflictos entre distintas burguesías, y aunque, en un principio, esto debilita la dominación burguesa en general, también es posible que una de las dos burguesías se fortalezca mediante el proceso. De todos modos, los comunistas no debemos de tener ningún miedo a esto, ya que mientras el proletariado mantenga su independencia de clase, si en el camino hacia el socialismo al luchar contra una burguesía o bloque imperialista otra burguesía o bloque imperialista sal fortalecida; y es que, aunque al principio salga beneficiada, debido a que esa lucha ha servido para llegar al socialismo, a más largo plazo habrá servido para destruir el capitalismo mundial y, por lo tanto, todas las burguesías y bloques imperialistas. A pesar de que el proceso de Catalunya, en un principio, no nos acerca al socialismo, es posible que si obramos de la manera correcta la situación pueda ser usada para los deseos y objetivos del proletariado; por eso, aunque del proceso puedan salir beneficiados los BRICS o la burguesía catalana, además de debilitar el sistema burgués en general, a largo plazo también debilitaría a la burguesía catalana y a los BRICS, siempre y cuando cumplamos nuestras tareas, que a nuestro juicio son las expuestas más arriba y que podríamos separar en dos partes:

Por un lado, los quehaceres generales, mediante el análisis de la situación concreta y de la realidad lo que hay que hacer por la liberación nacional y el socialismo: la continuación del proceso para la agravación de las contradicciones; convertir el actual movimiento en un movimiento nacional a favor del derecho de autodeterminación; mediante la agitación, propaganda y la experiencia, dejar claras las intenciones de la burguesía y atraer a las masas hacia el proletariado revolucionario y, por último, la lucha contra los nacionalismos para que sea posible una real unidad de clase. Por otro lado, teniendo como objetivo la (re)constitución del Partido, atraer a los elementos más adelantados a los comunistas y crear las condiciones para llevar a cabo dicha (re)constitución.

Ambos son totalmente necesarios, los primeros para aprovechar la situación en el camino al socialismo y para no alejarse de las masas en la (re)constitución, haciendo nuestras sus principales reivindicaciones democrático-populares y para convertirnos en referente debido a la firmeza y consecuencia en la lucha por esas reivindicaciones. Sin hacer esto, las masas cogerían una actitud negativa con respecto a los comunistas, por ser simples charlatanes que dicen frases pseudorrevolucionarias y dejar a un lado la práctica revolucionaria. Por lo tanto, al no haber conseguido la fusión con las masas no podríamos de ninguna manera hablar de Partido Comunista. La otra parte de nuestras tareas es igualmente totalmente necesario en el camino al socialismo, para poder llevar a cabo las primeras tareas de forma unida y realmente revolucionaria y poder así sacar el máximo beneficio del proceso independentista.

Para finalizar, tenemos que denunciar el juego de la burguesía nacional de Catalunya (entiéndase como el sector que reivindica la nacionalidad de Catalunya) con el proceso. Después de que el año pasado en el referéndum Catalunya dijera SÍ a la independencia, siguen con sus trucos y han convocado unas elecciones plebiscitarias llenas de ambigüedad, en las cuales los siervos de la burguesía decidirán en su parlamento la palabra legítima de los catalanes. A decir verdad, no hay ninguna garantía de que la victoria de la coalición JxSi vaya a declararse la independencia; Artur Mas dice una y otra vez que es necesario hablar con España, la CUP misma ha rechazado participar en la coalición debido a la misma razón. Que después de las elecciones no se declarara la independencia supondría la enésima farsa por parte de la burguesía catalana. Aún declarándolo, por ahora sin el apoyo de ninguna fuerza imperialista, muy difícilmente evitarían en Catalunya la independencia política (suspendiendo la autonomía e imponiendo por la fuerza los mecanismos de la Tribunal Constitucional) y/o militar (la tan conocida amenaza de los tanques). En este sentido, la única salida que le queda a la burguesía catalana es obtener el apoyo del imperialismo ruso o chino, ya sea para presionar a la UE o para directamente cambiarse de bloque imperialista. Entre las dos opciones (declarar la independencia o negociar con el Estado) parece que la segunda es más posible, sobre todo teniendo en cuenta la actitud de la burguesía nacional hasta ahora.

Los comunistas, no pretendemos nada más que se cumpla lo que el referéndum (9N) del año pasado declaró, reivindicando así el derecho de autodeterminación por encima de todo. Sin referéndum, cualquier mecanismo de la burguesía, ya sean las elecciones burguesas, el parlamentarismo o cualquier mecanismo parecido reflejan la violación de la decisión legítima y democrática de la nación catalana. Por todo ello, la organización Kimetz aboga por el boicot frente a las elecciones del 27S, pues no son más que signos de engaño.

Estándar